Posterová sekce

Posterové prezentace

(po celou dobu konání Sympozia)

 • doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Nefarmakologické rizikové faktory pádů pacientů v nemocnici

 • Mgr. Petr Domecký, PharmDr. Anna Patková, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Parametry zánětu jako prognostické faktory infekce v místě chirurgického výkonu po totální endoprotéze kolene nebo kyčle – protokol pro systematickou rešerši

 • doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., Petra Gajdošová, Veronika Kubíková, Natálie Gruberová, Andrea Zelinková, Petra Masaryková, Jovana Brkič, MSc., Pranvera Apostoli, MSc., PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D., RNDr. Jindra Reissigová, Ph.D.: Projekt EUROAGEISM H2020-FIP7 program – pilotní zhodnocení užití potenciálně nevhodných lékových postupů u českých seniorů v akutní a ambulantní péči

 • doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., doc. PharmDr. Tomáš Tesař, Ph.D., MPH, MBA, MSc (HTA): Prínos lekárnika k zodpovednému užívaniu antibiotík

 • PharmDr. Pavla Koláčková, MUDr. Jan Strojil, Ph.D., doc. MUDr. Petr Šantavý, Ph.D., Mgr. Zuzana Rácová, Ph.D.: Změna vazebnosti ampicilinu při kardiochirurgických výkonech s využitím mimotělního oběhu

 • PharmDr. Michal Kolorz, Ph.D., MUDr. Juraj Krivuš, MUDr. Simona Horná: Stanovení optimální dávky vankomycinu u pacientky s náhradou renálních funkcí – teoretický výpočet eliminace antibiotika ověřený TDM

 • PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D., PharmDr. Anna Lukačišinová, Ph.D., Pranvera Apostoli, MSc., doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.: Analýza vybraných charakteristik geriatrické populace v České republice v mezinárodním srovnání

 • PharmDr. Lenka Kračmarová, Ph.D., Mgr. Martin Vodička, MUDr. Milan Kohoutek: Analýza hlášení nežádoucích účinků onkologické léčby

 • PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Anna Štricová, PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., doc. PharmDr. Tomáš Tesař, Ph.D., MBA, MPH, MSc (HTA): Centrálna príprava cytostatík v nemocničnej lekárni

 • PharmDr. Zuzana Mačeková, prof. PharmDr. Ján Klimas, Ph.D., MPH: Hodnotenie kognitívnych vlastností u pacientov v zariadeniach pre seniorov na Slovensku

 • PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph,D., doc. PharmDr. Tomáš Tesař, Ph.D., MBA, MPH, MSc (HTA), Mgr. Daniela Poláková: Kvalita života u pacientok s karcinómom prsníka

 • PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., doc. PharmDr. Tomáš Tesař, Ph.D., MPH, MBA, MSc (HTA), PharmDr. Simona Hutyrová: Pohľad na úlohu lekárnika v starostlivosti o pacientov vyššieho veku

 • PharmDr. Zuzana Očovská, PharmDr. Martina Maříková, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Lékové problémy jako potenciální příčina hospitalizací

 • PharmDr. Anna Patková, Ph.D., PharmDr. Jana Šolínová, Mgr. Lucie Kovářová, prof. Filipa Alves da Costa, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D.: Screening a zvyšování povědomí o fibrilaci síní v lékárnách za období 2017–2019

 • Mgr. Andrea Říhová, PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.: Postoje a znalosti o očkování proti lidským papilomavirům

 • Mgr. Ondřej Šimandl, PharmDr. Daniela Lasáková: Screening poruch paměti v lékárně a posouzení jejich provázanosti s výší glykemie – pilotní projekt

 • PharmDr. Jana Šolínová, Tereza Brandejská, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D..: Analýza poskytování individuálních konzultací ve veřejné lékárně

 • Mgr. Barbora Vaňková, Mgr. Simona Dvořáčková, PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Analýza lékových problémů u pacientů po transplantaci ledviny

 • Mgr. Jan Vosátka, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.: Analýza vlivu farmakoterapie na riziko pádu: studie případů a kontrol v nemocnicích Jihočeského kraje

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS