Organizační pokyny

Informace a pokyny pro registrované účastníky

Registrace

 • Online registrace - je jedinou formou přihlášení na akci.
  Přihláška k ubytování je součástí online registrace. Po provedení registrace Vám bude zaslán potvrzující email a Turistické informační centrum Mikulov Vás bude v blízké době kontaktovat s konkrétní nabídkou ubytovacích zařízení.
 • Registrace účastníků: Mikulov - foyer zámeckého sálu (vyzvednutí registračních materiálů apod.)
  pátek 22. 11. 2019 8:00 – 17:30 hod.

Registrační poplatek

Člen ČFS

 • do 31. 10. 2019   1030,-Kč
 • po 31. 10. 2019   1230,-Kč

Pozn.: Podmínkou je členství v ČFS do 16. 9. 2019.

Nečlen ČFS

 • do 31. 10. 2019   1330,-Kč
 • po 31. 10. 2019   1530,-Kč

Absolvent Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, který ukončil studium v roce 2019

 • do 31. 10. 2019   1030,-Kč
 • po 31. 10. 2019   1230,-Kč

Studenti prezenční formy magisterského nebo doktorského studia na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Počet studentů magisterského studia omezen na 10.

 • 980,- Kč

Platba ze zahraničí v EUR

 • jednotná částka 55 EUR

Právnická osoba (sponzor)

Podmínky a nabídka na vyžádání na emailu malyj@faf.cuni.cz.

Úhrada

Registrační poplatek a poplatek za společenský večer je nutno platit bankovním převodem nebo složenkou na konto ČFS ČLS JEP z. s., Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2 – č. účtu 500617613/0300 ČSOB Praha, variabilní symbol 2519099. Jako specifický symbol je třeba uvést číslo Vaší registrace, obdržíte jej v potvrzujícím e-mailu po provedení registrace.

Zahraniční platby

Platební údaje pro zahraniční účastníky: IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613; SWIFT (BIC): CEKOCZPP

U mezinárodního platebního styku banky nepřepisují variabilní symboly, vzhledem k této skutečnosti je bezpodmínečně nutné pro identifikaci platby uvést variabilní symbol a jméno účastníka do zprávy pro příjemce!

Poznámky

 • Platba na místě v den konání akce není možná!
 • O výši registračního poplatku rozhoduje datum zaplacení, ne datum registrace.
 • Do zprávy pro příjemce je nutné vždy uvést příjmení a jméno účastníka a účel platby (např. Jan Novák, registrace a společenský večer). V případě, že se jedná o hromadnou platbu, je nezbytné do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jména všech účastníků včetně účelu platby. Při problémech nebo nejasnostech kontaktujte organizátory sympozia (sympoziumKF@faf.cuni.cz). 
 • Při zrušení účasti do 31. 10. 2019 se vrací registrační poplatek a poplatek za společenský večer v plné výši.
 • Při zrušení účasti po 31. 10. 2019 se poplatky nevracejí.
 • Od registračního poplatku jsou osvobozeni první autoři přijatých sdělení (přednáška, volné sdělení, poster, příspěvek v bloku e-DRBY, workshop), pokud s přihláškou zašlou název sdělení a abstrakt nejpozději do 22. 9. 2019! Abstrakta je třeba zaslat pomocí samostatného online formuláře.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS