XXI. sympozium klinické farmacie René Macha

Mikulov

Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pořádají

XXI. sympozium klinické farmacie René Macha

Prevence a léčba kardiovaskulárních a onkologických onemocnění

Mikulov, 22. - 23. listopadu 2019

Akce bude zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK.

 

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
předseda ČFS

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty UK

PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
vedoucí KSKF Farmaceutické fakulty UK
 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS