Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

po dvacáté se scházíme v Mikulově nebo Valticích. Vítáme Vás. Jsme rádi, že tato akce získala takový ohlas. Když jsme s PharmDr. René Machem navrhovali první Sympozium klinické farmacie, nazvali jsme jej Vinobraní klinické farmacie. Chtěli jsme, aby to bylo místo, kde se budou vyměňovat zkušenosti z klinicko-farmaceutické praxe a kde bude prostor naše zkušenosti konfrontovat s lékařskými specialisty, a tak dál posouvat význam klinické farmacie. Výbor Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, vedený RNDr. Jiřím Netočným, akci zaštítil a první sympozium proběhlo poslední listopadový pátek a sobotu v roce 1999 ve Valticích. Ukázalo se to jako šťastná volba. Akce proběhla v tělocvičně Střední vinařské školy a zájem převýšil počet míst k sezení. První limitou byl však společenský večer, kdy jsme se již nevešli do Hradebního sklepa pana Ing. Jiřího Kopečka, a bylo nutno hledat další možnosti, kde by byl prostor neformálně si vyměnit zkušenosti. Ubytování ve Střední vinařské škole bylo sice levné, ale s jedním klíčem od pokoje se mnohým nepodařilo do pokoje dostat a byli nuceni přespat v autě.

Další etapa sympozia tak po třech letech začala v Mikulově. Jednotlivá sympozia měla úspěch a ukázala potenciál českých farmaceutů aplikovat klinickou farmacii do jejich praxe. V Mikulově jsme začali přidávat do programu sympozia více interaktivních prvků. Po vzoru ESCP (European Society of Clinical Pharmacy) jsme zařadili jako první v České republice workshopy. Díky těmto akcím se stále zvyšoval počet kolegů, kteří se zajímali o klinickou farmacii, a jsou tak dnes základem klinicko-farmaceutické péče v České republice. Druhá etapa skončila tragickým úmrtím PharmDr. René Macha na Mont Blanc ve Francii. Ani tato událost však nemohla zastavit úspěšnost této akce a počty účastníků se postupně zvyšovaly.

Se změnou na Sympozium klinické farmacie René Macha začala třetí etapa s větším důrazem na interaktivní program. Od této doby se také datuje začátek užší spolupráce s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové, která přispěla k výrazně lepší logistice a organizaci akce. Velkou zásluhu na tom má nejen enormní úsilí PharmDr. Josefa Malého, Ph.D., ale i PharmDr. Martina Doseděla, Ph.D., a Turistického informačního centra vedeného paní Marcelou Koňákovou. Akce dosáhla současného formátu a do Valtic se vrátil společenský program díky velkým prostorám Valtického Podzemí.

Stále více na sympoziu vystupují i odborníci z klinické farmacie, kteří už nejsou vidět pouze v diskuzi, ale i v hodnotných přednáškách a v diskuzi nad jednotlivými případy (e-DRBY), jež jsou velmi oblíbenou částí sympozia. K čemuž připívá nejen jejich komorní atmosféra (limitovaný počet účastníků), ale i fakt, že k diskuzi o lékových problémech je využíváno hlasovací zařízení. Otevřel se také prostor pro prezentaci vědeckých výsledků v klinické farmacii. Bohatou a velmi fundovanou diskuzi oceňovalo mnoho přednášejících z různých oblastí medicíny. Dá se říci, že v současné době se jedná o jednu z nejvýznamnějších odborných akcí farmaceutů a my jako výbor Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti jsme za to rádi a věříme, že i Renda Mach, jeden z největších farmaceutických soudobých vizionářů, by byl spokojen.

Chtěl bych za organizační a programový výbor popřát, aby i letošní jubilejní sympozium přineslo hodně inspirace do práce jak klinických farmaceutů, tak i veřejných a nemocničních lékárníků, aby sympozium bylo i nadále místo, kde se můžeme vzájemně obohacovat, a abychom ukázali, že jsme schopni spolupracovat a využívat schopností a zkušeností dalších farmaceutických oborů. Přejeme Vám též užít si Genius loci Mikulova, jeho zámku a překrásné okolní krajiny.

Za programový a organizační výbor
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS