Posterová sekce

Posterové prezentace

(po celou dobu konání sympozia)

 • PharmDr. Deepak Kumar Bandari, PharmDr. Akshaya Srikanth Bhagavathula, Mgr. Silvia Grešáková, PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.: Hodnocení úrovně geriatrických znalostí studentů bakalářského a doktorského studia farmacie z různých univerzit Indie: srovnávací analýza
   
 • Mgr. Petr Domecký, PharmDr. Lucie Hauschke, Ph.D., MUDr. Pavel Neumann, prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Analýza profylaktického podávání antibiotik
   
 • Mgr. Simona Dvořáčková, PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., MUDr. Eva Jirsová, PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Spontánní hlášení podezření na nežádoucí účinky perorálních antikoagulancií v České republice
   
 • doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D.: Analýza preskripcie všeobecných praktických lekárov pri vybraných diagnózach
   
 • Mgr. Silvia Grešáková, Mgr. Michaela Krivošová, Mgr. Petra Hrdličková, Jovana Brkić, MSc., Mgr. Anna Lukačišinová, Ph.D., PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.: Posouzení specificity explicitních kritérií potenciálně nevhodných léčiv pro hodnocení racionality lékové preskripce ve stáří
   
 • Mgr. Karel Hloch, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D., prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.: Riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s revmatoidní artritidou v závislosti na terapii metotrexátem
   
 • Mgr. Pavel Horký, PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Postoje a názory občanů České republiky na generická léčiva a generickou substituci – reprezentativní šetření
   
 • Mgr. Věra Josková, Mgr. Anna Patková, Ph.D., Mgr. Simona Najpaverová, doc. MUDr. Marián Kacerovský, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D., doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.: Klinické využití bioimpedanční spektroskopie k indikaci kortikosteroidní terapie u těhotných žen po předčasném odtoku plodové vody – pilotní studie
   
 • Nikola Juríková, Lenka Polláková, MUDr. Jakub Šimka, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.: Analýza nežiaducich javov pulzných dávok glukokortikoidov u reumatických pacientov
   
 • PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., Mgr. Andrea Zverinová: Špecifiká preskricie psychofarmák u detských pacientov
   
 • PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., PharmDr. Petra Rozsívalová, PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Karel Macek, CSc., PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, Ph.D. za Lékové informační centrum FAF UK a FN HK: Lékové informační centrum Farmaceutické fakulty UK … více než 20 let činnosti
   
 • PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., Mgr. Petra Polaščíková: Správna aplikácia inhalačných liekov z pohľadu verejného lekárnika
   
 • Mgr. Veronika Měrková, Mgr. Miroslava Hozová, Mgr. Karel Hloch, PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.: Analýza a management pochybení zdravotních sester během podávání léčiv – úvodní analýza
   
 • Mgr. Martina Procházková, PharmDr. Josef Malý, Ph.D., MUDr. Šárka Fingerhutová, prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.: Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
   
 • Mgr. Monika Švédová, PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.: Využívání vakcíny proti MenB a počty hlášených případů tohoto onemocnění
   
 • Mgr. Eliška Vachudová, Mgr. Edita Cimbálová, Mgr. Pavel Horký, PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Analýza terapie užívané těhotnými ženami
   
 • Mgr. Jan Vosátka, PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D., doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D.: Analýza farmakoterapie jako jednoho z hlavních rizikových faktorů pádů – jednoroční prospektivní studie v nemocnicích Jihočeského kraje
   
 • PharmDr. Julie Zubrová, PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D., Mgr. Anna Faltysová: Potenciální rizika spojená s užitím doplňků stravy pacienty před operací

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS