XX. sympozium klinické farmacie René Macha

Mikulov

Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pořádají

XX. sympozium klinické farmacie René Macha

Terapie neurologických a cévních onemocnění

Mikulov, 23. - 24. listopadu 2018

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK pod číslem 18775 a je ohodnocena 24 body. Účastníkům bloku e-DRBY (I. + II.) bude navíc přiděleno 13 bodů (pod číslem 18774) a účastníkům workshopů 8 bodů (pod číslem 18776).

 

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
předseda ČFS

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty UK

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
vedoucí KSKF FAF UK
 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS