XX. sympozium klinické farmacie René Macha

Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pořádají

XX. sympozium klinické farmacie René Macha
Vinobraní zkušeností

Terapie neurologických a cévních onemocnění

Mikulov, 23. - 24. listopadu 2018

Akce bude zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK.

 

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
předseda ČFS

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty UK

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
vedoucí KSKF FAF UK
 

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS