Program sympozia

Pátek 24. 11. 2017

Blok I. – e-DRBY I. (interaktivní řešení lékových problémů)

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

8:45 – 9:10      PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D., MUDr. Eva Sedláčková, PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.: Řešení klinicky významné lékové interakce warfarin + rifampicin

9:10 – 9:35      Mgr. Jan Hartinger, Ph.D.: Dávkování vankomycinu u pacientů s terminálním selháním ledvin léčených intermitentní hemodialýzou

9:35 – 10:00    Mgr. Adéla Jakúbková: Úskalí farmakoterapie v pediatrii

10:00 – 10:25  PharmDr. Hana Nováková: Pooperační komplikace v neurochirurgii

10:30 – 10:45  Přestávka na kávu

 

Blok II. – e-DRBY II. (interaktivní řešení lékových problémů)

Předsedající: PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

10:45 – 11:10    PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, MUDr. Katarína Jurečková: Myelosupresívne účinky metamizolu

11:10 – 11:35    PharmDr. Adriana Papiež Ph.D.: Závažná intoxikace levothyroxinem

11:35 – 12:00    PharmDr. Ivana Tašková: Úskalí a nežádoucí účinky psychofarmak u geriatrických pacientů

12:00 – 12:25    Mgr. Jiří Vaníček, PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D., PharmDr. Kornélia Chrapková, PG Dip.: Management péče o pacienty s přímými antikoagulancii na klinice kardiologie

12:30 – 13:45  Přestávka na oběd

 

Blok III. – revmatologie I.

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.

13:45 – 14:00   Přivítání hostí a oficiální zahájení sympozia prof. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc.

14:00 – 14:50   prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.: Současný pohled na účinnost a bezpečnost biologické léčby a její postavení v algoritmu léčby autoimunitních revmatických onemocnění

14:50 – 15:15   PharmDr. Petr Horák: Biosimilars – terapeutická hodnota, regulační aspekty, role farmaceuta

15:15 – 15:45    prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.: Rizika farmakoterapie používané v revmatologii

15:45 – 16:20    Panelová diskuze „Poměr benefit risk léčiv používaných v revmatologii“

16:20 – 16:45  Přestávka na kávu

 

Blok IV. – revmatologie II.

Předsedající: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc., PharmDr. Pavel Grodza

16:45 – 17:20   MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.: Vybrané komplikace revmatických chorob a současné přístupy k jejich řešení

17:20 – 17:50   doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.: Terapie hyperurikémie a dnavé artritidy

17:50 – 18:20   MUDr. Dana Tegzová: Specifika terapie revmatických chorob u osob ve fertilním věku (těhotné, kojící, muži), plánované početí

18:20 – 18:50  Panelová diskuze

 

Sobota 25. 11. 2017

Blok V. – volná sdělení

Předsedající: PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.

8:00 – 8:15      Mgr. Ondřej Šimandl: Imunosupresiva: dispenzační optimum

8:15 – 8:30      Mgr. Anna Patková, Mgr. Věra Josková, MUDr. Eduard Havel, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.: Klinické využití respiračního kvocientu z nepřímé kalorimetrie u kriticky nemocných pacientů na jednotce intenzivní péče

8:30 – 8:45      PharmDr. Jana Šolínová, PharmDr. Aleš Mareček, PharmDr. Zdeňka Močárková, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Pracovní skupina „Konzultační činnost v lékárně“

8:45 – 9:00      PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, BScPhm Fabio De Rango, MSc. Sotiris Antoniou, PharmDr. Filipa Alves da Costa, Ph.D. a International Pharmacists for Anticoagulation Care Taskforce (iPACT): Farmaceutická péče u perorálních antikoagulancií v ČR a SR

 

Blok VI. – imunologie I.

Předsedající: PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., PharmDr. Vlasta Kákošová

9:00 – 9:25      doc. MUDr. Miloslav Salavec CSc.: Terapie atopické dermatitidy

9:25 – 9:50      MUDr. Irena Krčmová, CSc.: Alergická rýma – klinické aspekty a léčba

9:50 – 10:15    MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.: Bezpečnost léčby alergií a astmatu v těhotenství

10:15 – 10:45  Panelová diskuze

10:45 – 11:10  Přestávka na kávu

 

Blok VII. – imunologie II.

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

Vyhlášení vítěze posterové sekce

11:10 – 11:30   prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Lékové problémy antihistaminik

11:30 – 11:50   doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.: Imunomodulancia v klinické praxi

11:50 – 12:10   MUDr. Irena Krčmová, CSc.: Hereditární angioedém – diferenciální diagnostika a léčba

12:10 – 12:35   MUDr. Lenka Sedláčková: Polékové alergické reakce

12:35 – 13:00   Panelová diskuze

13:00 – 13:10   Závěrečné slovo prof. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc.

 

Blok VIII. – workshopy

13:30 – 15:00

 • WP 1: doc. MUDr. Petr Bradna, CSc., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Řešení lékových problémů u nemocných s revmatickými onemocněními
   
 • WP 2: PharmDr. Jana Ptáčníková, PharmDr. Eva Šimečková: Přístupy v používání antibiotik v klinické praxi v kazuistikách pro klinické farmaceuty II
   
 • WP 3: MUDr. Lenka Sedláčková, PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.: Polékové alergické reakce pro klinické farmaceuty v kazuistikách
  Anotace: Interaktivní kazuistiky alergických reakcí na léky zaměřené na alergologické postupy k průkazu příčinného léku a volbě dalších opatření do budoucna - eliminace, premedikace, desenzitizace; problematika zkřížené reaktivity beta-laktamových antibiotik, jodových kontrastních látek a periferních myorelaxancií.
   
 • WP 4: PharmDr. Petra Thomson: Minimum z pediatrie pro lékárníka
  Anotace: V prostředí veřejné lékárny může být kontrola pediatrické preskripce pro off-label povahu farmakoterapie v dětském věku kvůli nedostupnosti odborných zdrojů svízelná. Rovněž samoléčení nebo odkázání rodiče s dětským pacientem k praktickému lékaři pro děti a dorost (PLDD) je často otázkou na hraně. Workshop je cílen na farmaceuty z prostředí veřejných lékáren a nabízí přehled základních specifik jednotlivých vývojových období věku dítěte z pohledu vhodnosti lékové formy a algoritmů samoléčby vs. nutnosti konzultace PLDD u častých symptomů či onemocnění u dětí jako např. horečka, bolest, zvracení, průjem, zácpa, kašel, sinusitida, akutní zánět středouší, kožní vyrážky. Z hlediska kontroly preskripce je kladen důraz na kontrolu optimální farmakoterapie antimikrobními léčivy.
   
 • WP 5: PharmDr. Helena Marešová: Inhalační a další pomůcky pro pacienty s astmatem nebo CHOPN
  Anotace: Účastníci workshopu budou mít po krátkém úvodu do problematiky možnost prohlédnout si inhalační pomůcky, které jsou v současné době nejvíce vydávány v lékárnách a vlastnoručně si vyzkoušet jejich obsluhu. Na závěr budou demonstrovány pomůcky pro plicní rehabilitaci a nebulizátory.
   
 • WP 6: PharmDr. Marie Zajícová, PharmDr. Aleš Mareček: Farmaceutická péče o pacienty s alergickými projevy
  Anotace: Během workshopu budeme interaktivní formou diskutovat možnosti farmaceutické péče o pacienty s alergickou reakcí, jež je vyvolána konkrétní noxou. Zaměříme se především na fotoalergické a fototoxické reakce, kontaktní alergii a alergii na hmyz. Budeme se věnovat možnostem prevence, samoléčby i správnému použití léčiv předepsaných lékařem při výše uvedených obtížích.
   
 • WP 7: Mgr. Barbora Kováčová, PharmDr. Jaroslava Červeňová, MUDr. Karel Macek, CSc.: Management antikoagulancií v kazuistikách (modelový interaktivní dispenzační seminář)
  Anotace: Modelový interaktivní dispenzační seminář se zabývá problematikou spojenou s perorální antikoagulační léčbou, se kterou se lze setkat v každodenní praxi lékárníka. Na kazuistikách z interní kliniky si ukážeme management antikoagulační terapie v indikaci fibrilace síní a hluboké žilní trombózy. Řešeny budou otázky volby léčiva, jeho dávkování, možnosti záměn přípravků a vybraná rizika antikoagulační léčby.

 

Body do kontinuálního vzdělávání ČLnK

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK pod číslem CV 17643 a je ohodnocena 24 body. Účastníkům bloku e-DRBY (I. + II.) bude navíc přiděleno 14 bodů (CV 17642) a účastníkům workshopů 8 bodů (CV 17644).

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS