XIX. sympozium klinické farmacie René Macha

Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pořádají

XIX. sympozium klinické farmacie René Macha
Vinobraní zkušeností

Terapie revmatických onemocnění a léčiva ovlivňující imunitu

Mikulov, 24. - 25. listopadu 2017

 

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
předseda ČFS

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty UK

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
vedoucí KSKF FAF UK

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS