XIX. sympozium klinické farmacie René Macha

Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pořádají

XIX. sympozium klinické farmacie René Macha
Vinobraní zkušeností

Terapie revmatických onemocnění a léčiva ovlivňující imunitu

Mikulov, 24. - 25. listopadu 2017

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK pod číslem CV 17643 a je ohodnocena 24 body. Účastníkům bloku e-DRBY (I. + II.) bude navíc přiděleno 14 bodů (CV 17642) a účastníkům workshopů 8 bodů (CV 17644).

 

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
předseda ČFS

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty UK

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
vedoucí KSKF FAF UK

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS