Program sympozia

Pátek 25. 11. 2016

Blok I. – e-DRBY I. (interaktivní řešení lékových problémů)
Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

9:15 – 9:40  Mgr. Jana Gregorová, MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA: Farmakoterapie refrakterní bolesti u onkologického pacienta − kazuistika.

9:40 – 10:05  PharmDr. Stanislav Gregor, Mgr. Kornélia Chrapková, PG Dip, Mgr. Michal Hojný: Zhodnocení možného vlivu linezolidu na pokles trombocytů u pacienta po transplantaci srdce

10:05 – 10:30  PharmDr. Veronika Šigutová: Léčba poporodní bolesti

10:30 – 10:55  PharmDr. Jitka Rychlíčková: Pooperační management antiagregační terapie po ortopedickém výkonu

11:00 – 11:20 Přestávka na kávu

Blok II. – e-DRBY II. (interaktivní řešení lékových problémů)
Předsedající: PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.

11:20 – 11:45  PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D., MUDr. Petr Závitkovský, PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.: Úprava analgetické medikace u pacientky s infekcí kloubní náhrady

11:45 – 12:10  PharmDr. Hana Nováková: Roflumilast - pro mnohé naděje, pro někoho riziko

12:10 – 12:35  Mgr. Andrea Carbolová: Antimigreniky indukovaný koronární vazospazmus

12:35 – 13:00  PharmDr. Šárka Erbanová: Intoxikace teofylinem 

13:00 – 14:30 Přestávka na oběd

Blok III. – bolest I.
Předsedající: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc., PharmDr. Pavel Grodza

14:30 – 14:45 Přivítání hostí a oficiální zahájení sympozia prof. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc.

14:45 – 15:25 MUDr. Jiří Mastík: Léčba bolesti hlavy a migrény

15:25 – 15:50 Prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D.: Neonkologická bolest a opioidy

15:50 – 16:15 RNDr. PhMr. Jiří Dlouhý: Nesteroidní antiflogistika – od zrození diklofenaku k nový poznatkům

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: NSAIDs účinná a oblíbená analgetika, známe jejich rizika a dokážeme je minimalizovat?

16:15 – 16:45 Panelová diskuze

16:45 – 17:15 Přestávka na kávu a prezentace u posterů

Blok IV. – bolest II.
Předsedající: PharmDr. Petr Červený, Ph.D., PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.

17:15 – 17:45 doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.: Neuropatická bolest - definice, patofyziologie, farmakoterapie

17:45 – 18:15 Prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D.: Léčba bolestí zad

18:15 – 18:45 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.: Management nádorové bolesti

18:45 – 19:15 Panelová diskuze

Sobota 26. 11. 2016

Blok V. – volná sdělení
Předsedající: PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.

8:15 – 8:30      Mgr. Tereza Toušková, PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D., MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. a kol.: Adherence k inhalační léčbě u pacientů s těžkými formami chronické obstrukční plicní nemoci

8:30 – 8:45      PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., PharmDr. Kateřina Horská, Mgr. Petra Pokrivčáková a kol.: Manifestace vedlejších metabolických účinků atypických antipsychotik – mechanismy a možné intervence klinického farmaceuta

8:45 – 9:00      Mgr. Ondřej Šimandl, Mgr. Michal Hojný, PharmDr. Stanislav Havlíček: Kampaň ČLnK a IKEM: Užívejte paracetamol s rozumem – první výsledky dotazníkového šetření

Blok VI. – hematologie I.
Předsedající: PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., PharmDr. Vlasta Kákošová

9:00 – 9:20 doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.: Anémie - základní rozdělení

9:20 – 9:40 doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.: Anémie při chronickém onemocnění

9:40 – 10:00 doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.: Anémie z nedostatku železa (sideropenická anémie)

10:00 – 10:20 MUDr. Libor Červinek, Ph.D.: Postavení agonistů trombopoetinových receptorů v léčbě imunní trombocytopenie

10:20 – 10:45 Panelová diskuze

10:45 – 11:15 Přestávka na kávu a prezentace u posterů

Blok VII.  – hematologie II.
Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Marie Zajícová

11:15 – 11:35 MUDr. Petra Bělohlávková: JAK inhibitory v léčbě idiopatické myelofibrózy a vybraných myeloproliferacích

11:35 – 11:55 MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.: Tyrozinkinázové inhibitory v léčbě chronické myeloidní leukemie

11:55 – 12:15 MUDr. Arpád Kerekes: Specifika ambulantní léčby leukémie v dětském věku

12:15 – 12:35 PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.: Léky indukovaná hematotoxicita

12:35 – 13:00 Panelová diskuze

13:00 – 13:10 Závěrečné slovo prof. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc.

13:10 – 13:30 Přestávka

Blok VIII. – workshopy (13:30 – 15:00)

WP 1: doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Řešení hematologických lékových problémů

WP 2: PharmDr. Jana Ptáčníková, PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.: Přístupy v používání antibiotik v klinické praxi v kazuistikách

WP 3: PharmDr. Vlasta Kákošová, MUDr. Arpád Kerekes: Specifika léčby bolesti v dětském věku

WP 4: PharmDr. Jana Šolínová, PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.: Racionální samoléčba bolesti I.

WP 5: PharmDr. Petr Červený, Ph.D.: Racionální samoléčba bolesti II.

WP 6: PharmDr. Zdeněk Novák, Ph.D., MUDr. Karel Macek, CSc.: Anémie chronických chorob a sideropenická anémie v kazuistikách (modelový interaktivní dispenzační seminář)

WP 7: MUDr. Miroslav Nečas, PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský: Terapie psoriázy z pohledu lékaře a psychologa

Posterové prezentace (po celou dobu konání sympozia)

 • Mgr. Pavlína Dobáková, doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., PharmDr. Mária Göböová, Ph.D.: Interakcie rifampicínu
   
 • Mgr. Karel Hloch, doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.: Souhrn současných klinických poznatků o léčbě patologického hráčství
   
 • MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová, MUDr. Anna Poizlová, PharmDr. Anna Oleárová Ph.D., MPH.: Riziká farmakoterapie psychiatrických ochorení počas tehotenstva (praktické skúsenosti)
   
 • Mgr. Věra Josková, Mgr. Anna Patková, doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., MUDr. Eduard Havel, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.: Klinické využití bioimpedanční spektroskopie ke stanovení množství tělesných tekutin a vhodnému dávkování nutriční podpory na jednotce intenzivní péče
   
 • PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.: Hodnotenie činností lekárnika pri poskytovaní dispenzačnej starostlivosti
   
 • PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, Mgr. Polydoros Roustanis: Identifikácia a riešenie farmakoterapeutických problémov verejnými lekárnikmi na Slovensku a v Grécku
   
 • PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D.: Správna aplikácia očných kvapiek – úloha farmaceuta
   
 • PharmDr. Julie Strážnická, Mgr. Lenka Baudischová, PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D., prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.: Hodnocení kvality informací uváděných na internetu u nejprodávanějších doplňků stravy v České republice
   
 • Mgr. Klára Šturcová, PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Analýza pádů u pacientů v rehabilitačním zařízení I.
   
 • Mgr. Ondřej Šimandl, Mgr. Eliška Dvořáčková, Mgr. Michal Hojný: Porovnání optimálních dávkových režimů podávání vankomycinu u pacientů s jaterním onemocněním doprovázeným infekcí ascitem či cholangitidou - zkušenosti z praxe
   
 • Mgr. Tereza Toušková, PharmDr. Magda Vytřísalová Ph.D., PharmDr. Kateřina Ládová Ph.D., PharmDr. Leoš Fuksa Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Palička CSc., PharmDr. Petra Matoulková Ph.D., prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.: Adherence k léčbě perorálními bisfosfonáty u postmenopauzálních žen
   
 • Barbora Vaňková, PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D., prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA, MUDr. Pavel Navrátil, CSc.: Adherence k imunosupresivní terapii u pacientů po transplantaci ledvin
   
 • Mgr. Jan Vosátka, PharmDr. Josef Malý, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.: Analýza pádů u pacientů v rehabilitačním zařízení II.

Body do kontinuálního vzdělávání ČLnK

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK pod číslem CV 16715 a je ohodnocena 21 body. Účastníkům bloku e-DRBY (I. + II.) bude navíc přiděleno 12 bodů (CV 16714) a účastníkům workshopů 8 bodů (CV 16716).

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS