Aktivní účast

Přijímáme přihlášky k aktivní účasti do těchto odborných sekcí.

 • e-DRBY

  • interaktivní řešení lékových problémů s využitím hlasovacích zařízení.
 • Posterová sekce

  • bližší informace,
   • rozměry posteru by neměly přesáhnout 130 cm x 90 cm (výška x šířka),
   • poster je nutné vyvěsit na označeném místě již na začátku sympozia (v pátek 25. 11. 2016, nejpozději v 15:00 hod.), zde zůstane po celou dobu jeho konání,
   • prezentace u posterů se uskuteční během obou hlavních přestávek na kávu (v této době se předpokládá účast prezentujícího autora u posteru).
 • Sekce volných sdělení.

Zájemci o aktivní účast nechť nejpozději do 30. 9. 2016 zašlou přes online formulář níže název sdělení, abstrakt v souladu s pokyny a sekci, do které své sdělení přihlašují.
 

Programový výbor sympozia zaslané abstrakty posoudí, případně doporučí úpravy nebo změnu sekce. První autoři přijatých sdělení jsou osvobozeni od registračního poplatku. K registraci využije první autor registrační formulář.

Případné dotazy zodpoví PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (malyj@faf.cuni.cz).

Odeslání abstraktu

Sekce:


© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS