XVIII. sympozium klinické farmacie René Macha

Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pořádají

XVIII. sympozium klinické farmacie René Macha
Vinobraní zkušeností

Terapie onemocnění krve a současné přístupy v léčbě bolesti

Mikulov, 25. - 26. listopadu 2016

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK pod číslem CV 16715 a je ohodnocena 21 body. Účastníkům bloku e-DRBY (I. + II.) bude navíc přiděleno 12 bodů (CV 16714) a účastníkům workshopů 8 bodů (CV 16716).

 

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
předseda ČFS

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan FAF UK

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
vedoucí KSKF FAF UK

 

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS