XVII. sympozium klinické farmacie René Macha 2015

Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pořádají

XVII. sympozium klinické farmacie René Macha
Vinobraní zkušeností

Farmakoterapie onemocnění urogenitálního systému

Mikulov, 20. - 21. listopadu 2015

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK pod číslem CV 15644 a je ohodnocena 20 body. Účastníkům bloku e-DRBY (I. + II.) bude navíc přiděleno 10 bodů (CV 15643) a účastníkům workshopů 8 bodů (CV 15645).

 

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
předseda ČFS

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan FAF UK

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
vedoucí KSKF FAF UK

 

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS