Program

Pátek 21. 11. 2014

Blok I. – e-DRBY I. (interaktivní řešení lékových problémů)

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

9:30 – 10:00    Mgr. Jana Gallusová, PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.: Nová perorální antikoagulancia při léčbě antiepileptiky

10:00 – 10:30  Mgr. Jana Gregorová: Použítí ketaminu v terapii bolesti

10:30 – 11:00  PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Nurlan Kanatbayev: Management iatrogenně navozená sedace a hypotenze u seniora

11:00 – 11:30  Mgr. Kateřina Ládová, PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.: Non-adherence k léčbě v klinickém výzkumu a v praxi

 

11:30 – 11:50 Přestávka na kávu

 

Blok II. – e-DRBY II. (interaktivní řešení lékových problémů)

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

11:50 – 12:20  PharmDr. Josef Malý, Ph.D., MUDr. Karel Macek, CSc.: Lékové problémy při léčbě bolesti u starších polymorbidních pacientů

12:20 – 12:50  PharmDr. Jana Ptáčníková, PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.: Riziko serotoninového syndromu při podávání SSRI a linezolidu

12:50 – 13:20  PharmDr. Aleš Mareček: Problém diabetika I. typu ve veřejné lékárně

 

13:20 – 15:00 Přestávka na oběd

 

Blok III. – psychiatrie I.

Předsedající: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc., PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

15:00 – 15:10  Oficiální zahájení sympozia prof. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc.

15:10 – 15:55  prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.: Placebo – podvod nebo užitečný nástroj?

15:55 – 16:25  prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.: ADHD v dospělosti (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

16:25 – 16:50 Diskuze

 

16:50 – 17:25 Přestávka na kávu a prezentace u posterů

 

Blok IV. – psychiatrie II.

Předsedající: PharmDr. Vlasta Kákošová, PharmDr. Aleš Mareček

17:25– 17:35   PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.: Představení Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání

17:35 – 18:15  prof. MUDr. Eva Češková, CSc.: Současné a perspektivní možnosti farmakoterapie bipolární poruchy

18:15 – 18:50  MUDr. Tereza Szymanská: Diagnostika a léčba úzkostných a neurotických poruch

18:50 – 19:15  Diskuze a ukončení odborné části programu

 

Sobota 22. 11. 2014

Blok V. – volná sdělení

Předsedající: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

8:30 – 8:45      PharmDr. Iva Kučerová: Preskripce promethazinu u dětí

8:45 – 9:00      PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., PharmDr. Bc. Kateřina Horská, doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA: Klinická farmacie a duševní zdraví

 

Blok VI. – antiagregační léčba

Předsedající: PharmDr. Petr Červený, Ph.D., Mgr. Jana Gallusová

9:00 – 9:20      prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.: Novinky v protidestičkové léčbě z pohledu farmakologa

9:20 – 9:40      prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC: Antiagregační léky z pohledu kardiologa

9:40 – 10:00    doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.: Protidestičková léčba z pohledu neurologa

10:00 – 10:20  prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Rizika a jejich minimalizace u vybraných antitrombotik algoritmem tří pilířů

10:20 – 10:40  Diskuze

 

10:40 – 11:15 Přestávka na kávu a prezentace u posterů

 

Blok VII. – antikoagulační léčba

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Marie Zajícová

11:15 – 11:25  Aktivity Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP v období 2010 – 2014

11:25 – 11:45  prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.: Novinky v antikoagulační léčbě z pohledu farmakologa

11:45 – 12:05  prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.: Antikoagulační léčba u nevalvulární fibrilace síní z pohledu kardiologa

12:05 – 12:25  doc. MUDr. Debora Karetová, CSc: Antikoagulační léčba z pohledu angiologa – současný stav

12:25 – 13:00  Panelová diskuze „Kombinace protidestičkové a antikoagulační léčby“ (prof. Bultas, prof. Vítovec, prof. Elbl, prof. Vlček, doc. Karetová, doc. Mikulík)

13:00 – 13:10  Závěrečné slovo prof. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc.

 

13:10 – 13:30 Přestávka

 

Blok VIII. – workshopy (13:30 – 15:00)

WP 1: Workshop s elektronickým hlasováním: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Tereza Szymanská: DRP u psychiatricky nemocných

WP 2: PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.: Aplikovaná farmakokinetika v praxi klin. farmaceuta

WP 3: PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.: Přístupy k řešení polyfarmakoterapie ve stáří – role multiinterakcí, preskripčních kaskád a „frailty syndromu“

WP 4: MUDr. Jan Strojil, Ph.D.: Management farmakoterapie v těhotenství a při kojení se zaměřením na psychofarmaka – řešení kazuistik

WP 5: prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc., Mgr. Milan Juhás: Moderní antikoagulační léčba u nevalvulární fibrilace síní ve specifických případech

WP 6: MUDr. Jiří Piťha, MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Mgr. Jana Hroudová, Ph.D.: Současné možnosti a nové přístupy v léčbě roztroušené sklerózy

Posterové prezentace

(po celou dobu konání sympozia)

Mgr. Tatiana Belkina, MUDr. Mirzagaleb Tillyashaykhov Ph.D., MUDr. Zinaida Tigay, MUDr. Marat Kudenov, Dr. Dipl.-Math. Jurjen Duintjer Tebbens, Th.D., Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Rizikové faktory opožděné diagnózy a terapie u pacientů s multirezistentní tuberkulózou

Mgr. Alejandro Carazo Fernández, MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. a kol.: Úloha polymorfismů C677T a A1298C methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) na účinnosti léčby methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou - lze na základě farmakogenetiky predikovat účinnost methotrexátu?

PharmDr. Adela Čorejová, Ph.D., Mgr. Barbora Kováčová, Mgr. Lucia Borchová, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., doc. PharmDr. Anna Hrabovská, Ph.D.: Liekové interakcie vo farmakoterapii hospitalizovaných pacientov

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., PharmDr. Lucie Hromádková, Ph.D., PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D., PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D., Mgr. Jana Gallusová, PharmDr. Šárka Erbanová, PharmDr. Jana Ptáčníková, Mgr. Milena Ivanova: Intervence Oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Homolce

PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D.: Inovace pregraduální výuky farmacie - Aplikovaná klinická farmacie

Mgr. Martina Klímková, PharmDr. Josef Malý, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Vladana Janů, Mgr. Hana Šnajdrová: Analýza řešení lékových problémů během dispenzace léčiv

Mgr. Jan Kostřiba, RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Determinanty výběru lékárny občany České republiky

Mgr. Barbora Kováčová, doc. MUDr. Alena Ďurišová, CSc.: Analýza farmakoterapie na Kardiologickej klinike

PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D.,PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.: Analýza sortimentnej skladby nespotrebovaných liekov v prostredí verejnejlekárne

PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH., Mgr. Petra Bilíková: Možnosti intervencie verejného lekárnika pri identifikácii a riešení farmakoterapeutických problémov u pacientov

Mgr. Michaela Mudrová, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.: Analýza lékových problémů (DRP) ve zdravotnickém zařízení

Mgr. Kateřina Muráriková, PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Analýza lékových problémů u kardiovaskulárních léčiv

PharmDr. Anna Oleárová Ph.D., MPH, PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D.: Farmakoterapeutické problémy u chronických pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a akútnou potrebou antimikrobiálnych liečiv – vybrané kazuistiky

PharmDr. Jana Šolínová, PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Lékové problémy u geriatrické pacientky při individuálních konzultacích v lékárně

Mgr. Veronika Vachalová, PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D.: Prevence tromboembolických komplikací u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií léčených L-asparaginázou

Mgr. Lucie Vítová, DiS., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Kateřina Zdařilová, prim. MUDr. Blanka Plesniková: Farmakoterapie diabetické neuropatie a fantomové bolesti u polymorbidní pacientky

PharmDr. Eva Zimčíková Ph.D., MUDr. Julius Šimko, Ph.D., doc. Ing. Jan Kremláček a kol.: Kostní denzita u dětí dlouhodobě léčených valproátem, topiramátem nebo lamotriginem v monoterapii

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS