XVI. Sympozium klinické farmacie René Macha

Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pořádají

XVI. Sympozium klinické farmacie René Macha
Vinobraní zkušeností

Terapie vybraných psychiatrických onemocnění  a současné přístupy k antiagregační a antikoagulační léčbě

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK pod číslem CV 14698 a je ohodnocena 18 body. Účastníkům bloku e-DRBY bude navíc přiděleno 10 bodů (CV 14674) a účastníkům workshopů 8 bodů (CV 14699).

Akce je součástí oficiálních oslav 45. výročí založení Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Mikulov, 21. - 22. 11. 2014

 

prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
předseda ČFS

 

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan FAF UK

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
vedoucí KSKF FAF UK

 

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS