XIV. Sympozium klinické farmacie René Macha

Pozvánka

Vážení kolegové – příznivci klinické farmacie, kliničtí farmaceuti,

rád bych Vás za celý organizační a programový výbor pozval opět do Mikulova již na XIV. Sympozium klinické farmacie René Macha, které pořádá Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové ve dnech 23. a 24. 11. 2012. Věříme, že i tento ročník bude stejně úspěšný... 

Plné znění...

Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pořádají

XIV. Sympozium klinické farmacie René Macha
Vinobraní zkušeností

Farmakoterapie plicních onemocnění, roztroušená skleróza a demence

Mikulov, 23. - 24. 11. 2012 | Partneři

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK pod číslem CV 12415 a je ohodnocena 20 body. Účastníkům workshopů bude navíc přiděleno 8 bodů.

 

prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
předseda ČFS

Mgr. Jana Gregorová
předseda SKF ČFS

 

 

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan FAF UK

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
vedoucí KSKF FAF UK

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS