Doctoral Dissertation Themes

Arundo donax L. alkaloids and their biological activity.

1) Příprava sumárního alkaloidního extraktu z Arundo donax L. (Poaceae). 2) Izolace alkaloidů ze sumárního alkaloidního extraktu běžnými chromatografickými metodami (Flash chromatografie, preparativní TLC, HPLC). 3) Určení struktury izolovaných alkaloidů spektrometrickými a spektroskopickými metodami (LC/GC-MS, NMR, optická otáčivost). 4) Screening biologické aktivity izolovaných alkaloidů v in vitro esejích (inhibice lidskách cholinesteras, prolyloligopeptidasy, glykogensynthasy-kinasy 3ß, cytotoxicity). 5) Určení kinetiky u silných inhibitorů lidských cholinesteras a predikce průchodu přes HEB pasivní difuzí na základě PAMPA eseje. 6) Určení mechanismu působení vysoce cytotoxicky aktivních alkaloidů. 7) Sepsání doktroské disertační práce a její obhajoba.

Supervisor: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.

Keywords: Arundo donax, indolové alkaloidy, izolace, Alzheimerová choroba, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, prolyloligopeptidasa, glykogensynthasa-kinasa 3ß, cytotoxicita

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz | Phone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2023 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information