Doctoral Dissertation Themes

Využití vícedimenzionálních analytických metod v bioanalýze V

Vývoj automatizovaných metod pro použití v bioanalýze. Práce na vývoji kompletní analýzy vzorků dle bioanalytických požadavků na analýzu vzorků. Automatizace bude využívat průtokové analytické metody pro přímé spojení jednotlivých kroků analýzy – úprava vzorku, separace a stanovení. Použité metody budou zejména různé formy extrakce na tuhou fázi, kapalinové chromatografie a optické nebo spektrální detekce. Úkoly práce budou navazovat na aktuální stav v oboru a dosažené výsledky. Osobní webové stránky: Petr Chocholouš, https://portal.faf.cuni.cz/Profile/Chocholous-Petr/

Supervisor: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

Keywords: automatizace, chromatografie, bioanalýza, průtokové metody, sekvenční injekční chromatografie

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz | Phone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2023 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information