Doctoral Dissertation Themes

Syntéza a hodnocení potenciálních antimykobakteriálních léčiv a proléčiv

Problematika terapie rezistetních forem tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterií není stále uspokojivě vyřešena. Práce tak bude zahrnovat design a syntézu malých antimykobakteriálních molekul, které by měly být účinné také vůči rezistentním kmenům Mycobacterium tuberculosis a netuberkulózním mykobakteriím. Půjde jednak o modifikace zavedených antimykobakteriálních molekul, ale i o syntézu molekul originálních. Evaluace aktivity kandidátních molekul a jejich mechanimu účinku proběhne ve spolupráci s externími spolupracujícími pracovišti. Připravené deriváty s nejvýhodnějšími vlastnostmi budou konjugovány s peptidovými nosiči za účelem zvýšení zejména intracelulární aktivity.

Supervisor: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.

Keywords: syntéza, tuberkulóza, léková rezistence, antimykobakteriální látky, antituberkulotika, proléčiva

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz | Phone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2023 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information