Doctoral Dissertation Themes

Pharmacological and toxicological effects of pollutants on the cardiovascular system

Většina světové populace žije ve středně velkých nebo ve velkých městech, v nichž má lidská činnost (průmysl, doprava atd.) přímý vliv tvorbu znečišťujících látek. Navíc ani venkovské prostředí není v důsledku zemědělských postupů bez kontaktu s těmito chemickými látkami. Ačkoli škodlivý vliv na lidské zdraví byl u většiny těchto látek již studován (alergie, respiračních onemocnění atd.), jejich dopad na onemocnění související s kardiovaskulárním systémem je třeba ještě důkladně prozkoumat. V rámci tohoto projektu bude uchazeč studovat výskyt biomarkerů ve vzorcích reálných pacientů po inkubaci s vybranými znečišťujícími látkami a také vliv těchto látek na agregaci krevních destiček a koagulaci plazmy. V závislosti na výsledcích budou provedeny další studie na in vivo a ex vivo modelech.

Supervisor: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Keywords: polutant, kardiovaskulární systém, agregace, koagulace, enzym, destička

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz | Phone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2023 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information