Doctoral Dissertation Themes

Vývoj elektroforetických metod pro analýzu biologicky aktivních látek

Náplň práce: Kapilární elektroforéza díky své pestrosti separačních mechanismů představuje v porovnání s metodami kapalinové chromatografie komplementární přístup k analýze biologicky aktivních sloučenin v biologickém materiálu. Při vývoji metod pro stanovení klinicky významných analytů lze využít kapilární zónovou elektroforézu či micelární elektrokinetickou chromatografii. Pro zvýšení citlivosti metody je nutné vhodným způsobem upravit vzorek či provést on-line zakoncentrování vzorku přímo v kapiláře. Kromě spektrofotometrické detekce lze využít i detekci hmotnostním spektrometrem, která umožní citlivou a zároveň selektivní detekci.

Supervisor: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.

Keywords:

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz | Phone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2023 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information