Doctoral Dissertation Themes

Vývoj chromatografických metod pro stanovení biologicky aktivních látek v potravních doplňcích na bázi rostlinných extraktů

Hodnocení kvality nutraceutik pomocí nově vyvíjených a validovaných chromatografických metod. Vývoj HPLC metod a extrakčních metod pro kontrolu kvality potravních doplňků.

Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.

Keywords: Chromatografie; Nutraceutika; Kontrola kvality

Charles University is the right choice!

Check for further details or contact the Graduate Student & Research Services
E-mail: research.services@faf.cuni.cz | Phone: +420 495 067 596

Doctoral programs   Application

© 2023 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information