Mobilita studentů

Za rok 2013 vycestovalo na konf. stud. pob. a odb. stáže celkem 132 studentů – Francie, USA, Kanada, itálie. Přijato bylo 47 studentů, zejm. na praxi.

Program ERASMUS – vycestovalo 31 studentů, přijato 11 studentů, zejm. z Portugalska a Španělska.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS