Tematické okruhy k rigorózní zkoušce

Obecná farmakologie

 1. Mechanismy transportu léčiv v organismu
 2. Absorpce léčiv, faktory ovlivňující absorpci
 3. Distribuce léčiv v organismu, faktory ovlivňující distribuci
 4. Metabolismus léčiv, faktory ovlivňující metabolismus
 5. Exkrece léčiv, faktory ovlivňující exkreci
 6. Základní farmakokinetické parametry a jejich význam pro terapii
 7. Přehled faktorů ovlivňujících farmakokinetiku léčiv
 8. Mechanismy působení léčiv
 9. Vztah mezi dávkou a účinkem léčiv, terapeutický index
 10. Interakce léčiv
 11. Nežádoucí a toxické účinky léčiv

Speciální farmakologie

 1. Léčiva ovlivňující VNS – parasympatomimetika (včetně inhibitorů AchE)
 2. Léčiva ovlivňující VNS – parasympatolytika
 3. Léčiva ovlivňující VNS – sympatomimetika
 4. Léčiva ovlivňující VNS – sympatolytika
 5. Periferní myorelaxancia
 6. Lokální anestetika
 7. Anxiolytika a hypnotika
 8. Farmakoterapie Parkinsonovy choroby
 9. Léčiva pro terapii epilepsie
 10. Stimulancia CNS
 11. Antidepresíva
 12. Neuroleptika
 13. Opioidní analgetika a jejich antagonisté
 14. Nesteroidní antiflogistika
 15. Léčiva používaná u chronického srdečního selhání
 16. Farmakoterapie ischemické choroby srdeční
 17. Antiarytmika
 18. Farmakoterapie hypertenze
 19. Léčiva pro terapii hyperlipidemií
 20. Léčiva ovlivňující krev
 21. Diuretika
 22. Antiastmatika
 23. Inzulin a perorální antidiabetika
 24. Ženské a mužské pohlavní hormony ve farmakoterapii
 25. Léčiva ovlivňující GIT (antiemetika, spasmolytika, prokinetika)
 26. Steroidní antiflogistika
 27. Antimykotika
 28. Antibiotika - antagonisté folátu
 29. Antibiotika inhibující syntézu buněčné stěny
 30. Antibiotika inhibující syntézu proteinů
 31. Antibiotika - chinolony a antiseptika močového traktu
 32. Antituberkulotika
 33. Přehled antivirotik
 34. Přehled cytostatik

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS