Tematické okruhy k rigorózní zkoušce

Obecná farmakologie

 • Mechanizmy transportu léčiv v organismu
 • Absorpce léčiv, faktory ovlivňující absorpci
 • Distribuce léčiv, faktory ovlivňující distribuci
 • Metabolismus léčiv, faktory ovlivňující metabolizmus
 • Mechanismy exkrece léčiv, faktory ovlivňující exkreci
 • Základní farmakokinetické parametry, jejich praktický význam ve farmakoterapii
 • Přehled faktorů ovlivňujících farmakokinetiku léčiv
 • Mechanismy působení léčiv
 • Vztah mezi dávkou a účinkem léčiv, terapeutický index
 • Interakce léčiv
 • Nežádoucí a toxické účinky léčiv

Speciální farmakologie

 • Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém (VNS)-parasympatomimetika
 • Léčiva ovlivňující VNS- parasympatolytika
 • Léčiva ovlivňující VNS- sympatomimetika
 • Léčiva ovlivňující VNS- sympatolytika
 • Lokální anestetika
 • Anxiolytika a hypnosedativa
 • Farmakoterapie Parkinsonovy choroby
 • Antipsychotika (neuroleptika)
 • Antidepresiva
 • Antiepileptika
 • Opioidní analgetika a antagonisté opioidních receptorů
 • Farmakoterapie chronického srdečního selhání
 • Antidysrytmika
 • Farmakoterapie ischemické choroby srdeční
 • Farmakoterapie arteriální hypertenze
 • Ateroskleróza – rizikové faktory a možnosti jejich ovlivnění
 • Farmakoterapie dyslipidémií
 • Léčiva ovlivňující složení krve a krevní srážlivost
 • Nesteroidní antiflogistika
 • Imunomodulátory: Imunosupresiva. Přehled imunostimulancií
 • Hormony štítné žlázy. Farmakoterapie hypo- a hypertyreózy
 • Diabetes mellitus: terapie inzulínem, terapie perorálními antidiabetiky
 • Hormony kůry nadledvin: glukokortikoidy
 • Kostní metabolismus: farmakoterapie osteoporózy
 • Farmakoterapie asthma bronchiale a CHOPN, terapie kašle
 • Diuretika
 • Farmakoterapie peptického vředu
 • Terapie zácpy a akutního průjmu: laxancia, antidiarhoika
 • Ženské pohlavní hormony, léčiva ovlivňující tonus dělohy
 • Mužské pohlavní hormony. Anabolické steroidy. Přehled terapie erektilní dysfunkce
 • Přehled antibiotik
 • Antituberkulotika
 • Přehled antivirotik
 • Antimykotika
 • Přehled antiparazitárních látek
 • Přehled cytostatik, principy terapie nádorových onemocnění

Poznámka:
Základní znalost výše uvedeného okruhu otázek je nezbytná pro úspěšné vykonání státní rigorózní zkoušky z farmakologie. V průběhu zkoušky je možné další doplnění o otázky vztahující se bezprostředně k tématu rigorózní, resp. uznávané diplomové práce, kde budou vyžadovány hlubší znalosti.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS