Farmakognosie a toxikologie přírodních látek

Další informace

Získaný titul: PharmDr.

Předseda a členové rigorózní komise

Předseda

prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Interní členové

doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
doc. ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.
doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.
doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

Externí členové

doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. (FVZ UO Hradec Králové)
prof. ing. Kamil Kuča, Ph.D. (Fakulta vojenského zdravotnictví UO)
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. (LFKU Hradec Králové)
PharmDr. Viktor Voříšek (Fakultní nemocnice Hr. Králové)

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS