Tématické okruhy pro rigorózní zkoušku - Farmakognosie a nutraceutika

Okruh 1 – Základní klasifikace přírodních látek dle chemické struktury, drogy; hodnocení rostlinných drog, základní pojmy a legislativa

Okruh 2 – Farmakognozie; klasické použití léčivých drog a látek v rámci farmakodynamického systému a jejich praktické využití (fytofarmaka, nutraceutika)


Okruh 1

1. Definice základních pojmů ve farmakognozii; systémy členění drog; rozdíly mezi drogou a izolovanou látkou.

2. Definujte pojmy „doplňky stravy“ a „fytofarmaka“, vyjmenujte hlavní rozdíly (včetně požadavků na výrobce, hodnocení účinku, bezpečnosti atd.), které hlavní legislativní normy se na ně vztahují, vyjmenujte kontrolní orgány, které se jimi zabývají.

3. Kontrola kvality drog podle Českého lékopisu. Přehled metod se stručným popisem. Mikroskopické hodnocení rostlinných drog, příklady znaků u jednotlivých typů drog.

4. Primární metabolity: klasifikace, význam.
Monosacharidy: klasifikace, základní monosacharidy a jejich farmakognostický význam, drogy s významným zastoupením monosacharidů; oligosacharidy.

5. Primární metabolity: polysacharidy a jejich použití.

6. Primární metabolity: aminokyseliny, peptidy, proteiny a jejich použití.
Deriváty aminokyselin: betalainy: výskyt, struktura a jejich použití. Kyanogenní glykosidy: struktura, výskyt a jejich význam.

7. Primární metabolity uhlovodíků: mastné kyseliny, alkoholy, estery: struktura, výskyt a jejich použití.
Glukosinoláty; struktura, výskyt v rostlinné říši, fyzikálně-chemické vlastnosti a jejich použití.
Sirné sloučeniny zástupců rodu Allium a jejich biologické účinky.

8. Sekundární metabolity odvozené od kyseliny mevalonové: silice. Základní struktura, typy látek, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

9. Sekundární metabolity odvozené od kyseliny mevalonové: steroidy, steroidní saponiny, kardioaktivní glykosidy; tetraterpeny: karotenoidy. Základní struktura, typy látek, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

10. Sekundární metabolity odvozené od kyseliny octové (acetátových jednotek). Základní struktura, typy látek, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

11. Klasifikace sekundárních metabolitů odvozených od kyseliny šikimové. Jednoduché fenoly: lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

12. Sekundární metabolity odvozené od kyseliny šikimové: deriváty kyseliny benzoové, depsidy, deriváty kyseliny skořicové (lignany, neolignany); Základní struktura, typy látek, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

13. Sekundární metabolity odvozené od kyseliny šikimové: fenylpropeny, kumariny, stilbenoidy. Základní struktura, typy látek, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

14. Sekundární metabolity odvozené od kyseliny šikimové: flavonoidy. Základní struktura, typy látek, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

15. Sekundární metabolity odvozené od kyseliny šikimové: isoflavonoidy. Základní struktura, typy látek, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

16. Sekundární metabolity odvozené od kyseliny šikimové: kumestany, diarylheptanoidy, třísloviny. Základní struktura, typy látek, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

17. Pomocné látky přírodního původu ze skupiny lipidů, sacharidů a proteinů využívané při přípravě léčivých přípravků.

18. Alkaloidy: základní charakteristika (pravé alkaloidy, protoalkaloidy….), význam, chemické vlastnosti, důkaz alkaloidů v drogách.

19. Základní biogeneze alkaloidů v rostlinách; základní klasifikace alkaloidů podle strukturních typů (+ příklady farmakognosticky významných zástupců).

20. Alkaloidy odvozené od ornitinu. Typy, příklady, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

21. Alkaloidy odvozené od lysinu. Typy, příklady, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

22. Alkaloidy odvozené od kyseliny asparagové. Typy, příklady, lékopisné drogy, význam a biologický účinek. Alkaloidy odvozené od histidinu, kapsaicinoidy. Základní struktura, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

23. Alkaloidy odvozené od fenylalaninu a tyrosinu (jednoduché isochinolinové alkaloidy + alkaloidy odvozené z benzyltetrahydroisochinolinové cesty). Základní strukturní typy, příklady, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

24. Purinové alkaloidy. Fyzikálně-chemické vlastnosti, příklady, drogy, význam a biologický účinek.

25. Alkaloidy odvozené od tryptofanu: jednoduché indolové alkaloidy, složené indolové alkaloidy. Příklady, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

26. Alkaloidy odvozené od tryptofanu: námelové alkaloidy, chinolinové alkaloidy. Příklady, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.

27. Alkaloidy vznikající transaminačními reakcemi; diterpenové alkaloidy, steroidní alkaloidy; pseudoalkaloidy odvozené od fenylalaninu. Příklady, lékopisné drogy, význam a biologický účinek.


Okruh 2

1. Uveďte vitaminy, jejich zdroje, fyziologické účinky a případné využití pro udržení zdraví, případně při patofyziologických stavech, včetně specifik použití a hlavních rizik spojených s používáním.

2. Uveďte základní kationty a anionty (podle Vyhl. 225/2008) (minerální látky), jejich fyziologické účinky a případné využití pro udržení zdraví, případně při patofyziologických stavech, včetně specifik použití a hlavních rizik spojených s používáním.

3. Uveďte houby používané jako nutraceutika. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce a kontraindikace.

4. Uveďte živočišné produkty používané jako nutraceutika. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

5. Objasněte pojem „vláknina“ a její metabolismus v trávicím ústrojí. Uveďte mikroorganismy, které se na těchto procesech podílejí a jejich produkty, které přitom vznikají. Uveďte konkrétní probiotika a probiotika používaná jako nutraceutika. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinky, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

6. Uveďte látky nebo rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány pro jejich „adaptogenní“ účinek. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

7. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány pro jejich antioxidační účinek. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

8. Uveďte přehledově (rozdělení podle struktury) látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány při kardiovaskulárních onemocněních. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

9. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používána při žilních onemocněních. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

10. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány pro jejich schopnost ovlivňovat hemostatickou rovnováhu a jako přírodní náhrady krevní plazmy. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

11. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány pro ovlivnění tělesné hmotnosti nebo metabolické nerovnováhy (diabetes mellitus, dna). Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

12. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány pro jejich imunostimulační účinek. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

13. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány při onemocněních dýchacích cest. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

14. Uveďte rostlinné drogy (případně jejich extrakty), izolované látky a jejich parciální deriváty, které jsou používány pro jejich antineoplastický účinek. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

15. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány pro ovlivnění neoplastických onemocnění. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

16. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány při ovlivnění glaukomu, katarakty, věkem podmíněné makulární degenerace + světlík lékařský. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

17. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používána při onemocněních kůže a dutiny ústní. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

18. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány při ovlivnění andropauzy a souvisejících stavů včetně ovlivnění snížené mužské plodnosti či libida. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

19. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány při benigní hyperplazii prostaty. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

20. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány při ovlivnění menopauzy, mastalgie, dysmenorei a pro prevenci postmenopauzální osteoporózy. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

21. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány při onemocněních ledvin a močových cest. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

22. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány při únavě různého původu (včetně chronického únavového syndromu). Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

23. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou pro ovlivnění centrální nervové soustavy. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace, případně látky/rostlinné drogy, které CNS ovlivňují a jsou na území ČR zakázány (vše pouze v přehledu).

24. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány pro ovlivnění neurodegenerativních onemocnění. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

25. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány jako analgetika-anodyna, antipyretika nebo s lokálně anestetickým účinkem. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

26. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány pro úpravu vyprazdňování (laxativa, antidiaroika). Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

27. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány při nechutenství a zvracení.

28. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány při onemocněních trávicího traktu (zánětlivá onemocnění střev, refluxní choroba jícnu a peptický vřed). Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

29. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány při onemocněních jater a žlučových cest. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

30. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány pro jejich spasmolytický účinek (neurotropní, muskulotropní). Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

31. Uveďte látky či rostlinné drogy (případně jejich extrakty), které jsou používány při onemocněních pohybového aparátu. Rovněž rozveďte jejich konkrétní účinek, specifika použití, zásadní nežádoucí účinky či interakce, kontraindikace.

Základní znalost výše uvedeného okruhu otázek je nezbytná pro úspěšné vykonání státní rigorózní zkoušky z farmakognozie a nutraceutik. V průběhu zkoušky je možné další doplnění o otázky vztahující se bezprostředně k tématu rigorózní, resp. uznávané diplomové práce, kde budou vyžadovány hlubší znalosti.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS