Tematické okruhy k rigorózní zkoušce

Okruhy z Patobiochemie a Patofyziologie

(znalosti v rozsahu přednášek z Patobiochemie a Patofyziologie)

 1. Mechanismy poškození buňky
 2. Oxidační stres a antioxidační ochrana
 3. Biochemie zánětu
 4. Biochemie novotvarů
 5. Fyziologická a patologická biochemie lipidů
 6. Fyziologická a patologická biochemie sacharidů
 7. Fyziologická a patologická biochemie látek obsahujících dusík
 8. Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin
 9. Patologická biochemie nervového systému – degenerativní onemocnění
 10. Fyziologická a patologická biochemie nukleových kyselin, purinů a pyrimidinů
 11. Fyziologická a patologická biochemie porfyrinů
 12. Patologická biochemie hormonálních regulací

Okruhy z Xenobiochemie

(znalosti v rozsahu skript Skálová a kol. (2017) Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik, Karolinum, 2. vyd., 171 s., ISBN 978-80-246-3733-4)

 1. Xenobiotika - přehled, toxicita a osud v organismu
 2. Biotransformační studie, vztah struktury a metabolismu
 3. Cytochromy P450
 4. Flavinové monooxygenasy a další oxidační enzymy
 5. Enzymy redukující xenobiotika
 6. Hydrolasy xenobiotik
 7. Konjugační enzymy
 8. Transportní systémy xenobiotik
 9. Faktory ovlivňující biotransformaci
 10. Indukce, inhibice biotransformačních enzymů
 11. Genetický polymorfismus
 12. Epigenetické regulace biotransformačních enzymů a lékových transportérů
 13. Extrahepatální a mikrobiální biotransformace
 14. Lékové interakce, léková rezistence
 15. Xenobiochemie rostlin

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS