Tematické okruhy k rigorózní zkoušce

 • Využití spektrálních metod v analýze biologicky aktivních látek
 • Využití luminiscenčních metod v analýze biologicky aktivních látek
 • Možnosti využití elektroanalytických metod v analýze biologicky aktivních látek
 • Přehled chromatografických metod (TLC, GC, HPLC, UHPLC)
 • Trendy ve vývoji chromatografických metod
 • Novinky ve vývoji stacionárních fází pro chromatografii
 • Přehled elektromigračních metod (CE, CZE, ITP, MEKC, CEC)
 • Elektroforetické metody v analýze biomolekul
 • Vývojové trendy v elektroforetických metodách v analýze biologického materiálu
 • Využití moderních způsobů detekce v separačních metodách
 • Hyphenační techniky v analýze biologicky aktivních látek a biomolekul
 • Způsoby úpravy biologického vzorku před analýzou
 • Automatické analyzátory
 • Validace bioanalytických metod

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS