Farmacie: Sylaby předmětů

Předmět ▲ÚsekTypKatedra
Analytická chemie2PovinnýKatedra analytické chemie
Aplikovaná výpočetní technika1VolitelnýKatedra biofyziky a fyzikální chemie
Biofyzika1PovinnýKatedra biofyziky a fyzikální chemie
Bioorganická chemie1PovinnýKatedra organické a bioorganické chemie
Biotechnologie3Povinně volitelnýKatedra farmakognosie
Buněčná biologie1PovinnýKatedra biologických a lékařských věd
Ekonomika a management farmaceutické praxe3PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Exkurze do farmaceutického průmyslu3VolitelnýKatedra sociální a klinické farmacie
Farmaceutická analýza I2PovinnýKatedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
Farmaceutická botanika I1PovinnýKatedra farmaceutické botaniky
Farmaceutická botanika II1PovinnýKatedra farmaceutické botaniky
Farmaceutická chemie3PovinnýKatedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
Farmaceutická péče I4PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Farmaceutická technologie4PovinnýKatedra farmaceutické technologie
Farmakoekonomika a hodnocení zdravotních intervencí4Povinně volitelnýKatedra sociální a klinické farmacie
Farmakoepidemiologie a bezpečnost farmakoterapie4VolitelnýKatedra sociální a klinické farmacie
Farmakognozie I2PovinnýKatedra farmakognosie
Farmakognozie II3PovinnýKatedra farmakognosie
Farmakologie I3PovinnýKatedra farmakologie a toxikologie
Farmakologie II4PovinnýKatedra farmakologie a toxikologie
Fytofarmaka4Povinně volitelnýKatedra farmakognosie
Fytochemické metody3VolitelnýKatedra farmaceutické botaniky
Fyzikální chemie1PovinnýKatedra biofyziky a fyzikální chemie
Fyzikální základy lékových forem3PovinnýKatedra farmaceutické technologie
Genetika1PovinnýKatedra biologických a lékařských věd
Genová terapie a biologická léčiva4Povinně volitelnýKatedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
Historie a organizace farmacie1PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Hmotnostní spektrometrie4VolitelnýKatedra analytické chemie
Chemická laboratorní technika2PovinnýKatedra organické a bioorganické chemie
Imunofarmakologie3Povinně volitelnýKatedra biologických a lékařských věd
Imunologie2PovinnýKatedra biologických a lékařských věd
Instrumentální metody2PovinnýKatedra analytické chemie
Klinická farmacie4PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Klinická farmacie-léková rizika4Povinně volitelnýKatedra sociální a klinické farmacie
Komunikace pro farmaceuty4PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Konstituce organických sloučenin1VolitelnýKatedra organické a bioorganické chemie
Kontrola chemických léčiv I3PovinnýKatedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
Kontrola chemických léčiv II4PovinnýKatedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
Kosmetologie pro farmaceuty4Povinně volitelnýKatedra farmaceutické technologie
Latina pro farmaceuty1PovinnýOddělení odborné jazykové přípravy
Lékárenství I4PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Lékárenství II5PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Matematika1PovinnýKatedra biofyziky a fyzikální chemie
Mikrobiologie1PovinnýKatedra biologických a lékařských věd
Mimolékárenská praxe2PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Molekulární biologie3PovinnýKatedra biochemických věd
Molekulární biologie2PovinnýKatedra biochemických věd
Monitorování lékových hladin4Povinně volitelnýKatedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
Monitorování životního prostředí3VolitelnýKatedra farmaceutické botaniky
Morfologie a fyziologie člověka2PovinnýKatedra biologických a lékařských věd
Nemocniční příprava léčivých přípravků4Povinně volitelnýKatedra farmaceutické technologie
Obecná a anorganická chemie1PovinnýKatedra organické a bioorganické chemie
Obecná biochemie2PovinnýKatedra biochemických věd
Obecná chemie v příkladech1VolitelnýKatedra organické a bioorganické chemie
Odborná jazyková příprava2PovinnýOddělení odborné jazykové přípravy
Odborná jazyková příprava I1VolitelnýOddělení odborné jazykové přípravy
Odborná jazyková příprava II2VolitelnýOddělení odborné jazykové přípravy
Odborné informace o léčivech3PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Onkologická farmacie4VolitelnýKatedra sociální a klinické farmacie
Organická chemie I1PovinnýKatedra organické a bioorganické chemie
Organická chemie II1PovinnýKatedra organické a bioorganické chemie
Patobiochemie2PovinnýKatedra biochemických věd
Patobiochemie3Povinně volitelnýKatedra biochemických věd
Patologická fyziologie pro farmaceuty2PovinnýKatedra biologických a lékařských věd
Patologicko-medicínská propedeutika3Povinně volitelnýKatedra biologických a lékařských věd
Pokročilá organická chemie3VolitelnýKatedra organické a bioorganické chemie
Pokročilé separační metody3VolitelnýKatedra analytické chemie
Potravní doplňky-nutraceutika4Povinně volitelnýKatedra farmaceutické botaniky
Produkce léčivých rostlin3Povinně volitelnýKatedra farmaceutické botaniky
Propedeutická lékárenská praxe1PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Průmyslová výroba farmaceutických přípravků I.4Povinně volitelnýKatedra farmaceutické technologie
Průmyslová výroba farmaceutických přípravků II.4Povinně volitelnýKatedra farmaceutické technologie
První pomoc1PovinnýKatedra biologických a lékařských věd
Radiofarmaka4Povinně volitelnýKatedra farmakologie a toxikologie
Řešené úlohy z organické chemie1VolitelnýKatedra organické a bioorganické chemie
Sociální farmacie4PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Speciální metody instrumentální analýzy (praktická cvičení)3Povinně volitelnýKatedra analytické chemie
Speciální metody instrumentální analýzy (přednášky)3Povinně volitelnýKatedra analytické chemie
Šestiměsíční odborná praxe v lékárně5PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Technologie homeopatických přípravků4VolitelnýKatedra farmaceutické technologie
Technologie přírodních léčiv3Povinně volitelnýKatedra farmakognosie
Technologie syntetických léčiv3Povinně volitelnýKatedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
Tělesná výchova a sport I1VolitelnýKatedra tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport II2VolitelnýKatedra tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport III3VolitelnýKatedra tělesné výchovy
Toxikologie3PovinnýKatedra farmakologie a toxikologie
Úvod do industriální farmacie3Povinně volitelnýKatedra farmaceutické technologie
Úvod do integrativní medicíny4Povinně volitelnýKatedra sociální a klinické farmacie
Veterinární léčiva4PovinnýKatedra farmakologie a toxikologie
Vybrané metody farmaceutické technologie4Povinně volitelnýKatedra farmaceutické technologie
Vybrané metody laboratorní techniky2VolitelnýKatedra organické a bioorganické chemie
Vypracování diplomové práce I4PovinnýOstatní
Vypracování diplomové práce II5PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Vývoj léčivého přípravku4Povinně volitelnýKatedra farmaceutické technologie
Vývojové směry v oblasti chemických léčiv3VolitelnýKatedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
Výzkumný projekt I3VolitelnýOstatní
Výzkumný projekt II4Povinně volitelnýOstatní
Xenobiochemie3VolitelnýKatedra biochemických věd
Základní letní kurz1VolitelnýKatedra tělesné výchovy
Základní zimní kurz3VolitelnýKatedra tělesné výchovy
Základy čínské fytofarmakoterapie3VolitelnýKatedra farmaceutické botaniky
Základy dozimetrie a ochrana před zářením1PovinnýKatedra farmakologie a toxikologie
Základy lékárenství1PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Základy zdravotní péče3VolitelnýKatedra sociální a klinické farmacie
Zdravotnická psychologie2PovinnýKatedra sociální a klinické farmacie
Zdravotnické prostředky3PovinnýKatedra farmaceutické technologie

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS