Farmacie - sylaby předmětů

Vysvětlivky:

  • Semestr: Z = zimní, L = letní
  • Typ: P = povinné předměty, V = volitelné, PV = povinně volitelné
  • P = přednášky, S = semináře, C = cvičení, Z = zápočet, Zk = zkouška

1. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
1 Z P Biofyzika 28   14       Z + Zk
1 Z P Matematika 14 14         Z + Zk
1 Z P Buněčná biologie 28 3 11       Z + Zk
1 Z P První pomoc   6 8       Z
1 Z P Farmaceutická botanika I 28   14       Z
1 Z P Základy dozimetrie a ochrana před zářením 14           Z
1 Z P Obecná a anorganická chemie 28 20         Z + Zk
1 Z P Organická chemie I 28 20         Z + Zk
1 Z P Historie a organizace farmacie 28 3         Z + Zk
1 Z P Základy lékárenství 28           Z
1 Z P Latina pro farmaceuty   28         Z / Z + Zk
1 Z V Obecná chemie v příkladech   14         Z
1 Z V Obecné principy v péči o zdraví 21           Z
1 Z V Tělesná výchova a sport I     28       Z + Z
1 Z V Odborná jazyková příprava I   28         Z + Z
1 L P Fyzikální chemie       28 8 20 Z + Zk
1 L P Mikrobiologie       32     Zk
1 L P Farmaceutická botanika II       42   28 Z + Zk
1 L P Bioorganická chemie       14     Z
1 L P Organická chemie II       28 20   Z + Zk
1 L P Propedeutická lékárenská praxe           40 Z
1 L P Latina pro farmaceuty         14   Z / Z + Zk
1 L V Aplikovaná výpočetní technika         21   Z
1 L V Konstituce organických sloučenin         14   Z
1 L V Řešené úlohy z organické chemie         14   Z
1 L V Vybrané kapitoly z dějin farmacie       14     Z
1 L V Tělesná výchova a sport I             Z + Z
1 L V Základní letní kurz             Z
1 L V Odborná jazyková příprava I         28   Z + Z

 

2. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
2 Z P Analytická chemie 14 16 26       Z
2 Z P Imunologie 42 7 7       Z + Zk
2 Z P Morfologie a fyziologie člověka 56 11 17       Z + Zk
2 Z P Obecná biochemie 56 6 36       Z + Zk
2 Z P Chemická laboratorní technika     56       Z
2 Z V Tělesná výchova a sport II     28       Z + Z
2 Z V Odborná jazyková příprava II   28         Z + Z
2 L P Instrumentální metody       14 17 39 Z + Zk
2 L P Patologická fyziologie pro farmaceuty       42 28   Z + Zk
2 L P Praktická cvičení z mikrobiologie         5 9 Z
2 L P Molekulární biologie a genetika       42     Zk
2 L P Patobiochemie       28     Zk
2 L P Farmakognozie I       28   28 Z
2 L P Farmaceutická analýza I       28 8 34 Z
2 L P Mimolékárenská praxe           40 Z
2 L P Zdravotnická psychologie       14     Z + Zk
2 L P Odborná jazyková příprava             Zk
2 L V Vybrané metody laboratorní techniky           28 Z
2 L V Tělesná výchova a sport II             Z + Z
2 L V Odborná jazyková příprava II         28   Z + Z

 

3. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
3 Z P Farmakognozie II 28   56       Z + Zk
3 Z P Biologická léčiva 14           Zk
3 Z P Farmaceutická analýza II 28 8 34       Z + Zk
3 Z P Farmaceutická chemie I 42 14 56       Z
3 Z P Farmakologie I 56 42         Z
3 Z P Fyzikální základy lékových forem 28           Zk
3 Z P Zdravotnické prostředky 28           Zk
3 Z P Právo a etika pro farmaceuty 28           Zk
3 Z PV Speciální metody instrumentální analýzy 28           Z
3 Z PV Speciální metody instrumentální analýzy
(praktická cvičení)
  6 36       Z + Zk
3 Z PV Klinická biochemie 14           Zk
3 Z PV Pokročilá organická chemie   42         Z + Zk
3 Z V Xenobiochemie 28 14         Z + Zk
3 Z V Fytochemické metody 14   28       Z + Zk
3 Z V Tělesná výchova a sport III     28       Z + Z
3 Z V Základní zimní kurz             Z
3 Z SZZ Farmaceutická analýza             SZ
3 Z SZZ Farmakognozie             SZ
3 L P Farmaceutická chemie II       42 14   Z + Zk
3 L P Farmakologie II       56 42   Z + Zk
3 L P Toxikologie pro farmaceuty       28     Zk
3 L P Farmaceutická technologie I       56 20 50 Z
3 L P Ekonomika a management farmaceutické praxe       28     Zk
3 L PV Pokročilé separační metody       14 14   Z + Zk
3 L PV Imunofarmakologie       28 14   Z + Zk
3 L PV Patologicko-medicínská propedeutika       28 14   Z + Zk
3 L PV Produkce léčivých rostlin       28   14 Z + Zk
3 L PV Biotechnologie       28   14 Z + Zk
3 L PV Technologie přírodních léčiv       28   14 Z + Zk
3 L PV Technologie syntetických léčiv       28   14 Z + Zk
3 L PV Pharmacokinetics       14   14 Z + Zk
3 L PV Úvod do industriální farmacie         10 18 Z
3 L V Vyšetřovací metody v mikrobiologické laboratoři         8 34 Z
3 L V Praktická cvičení z molekulární biologie         4 12 Z
3 L V Praktická cvičení z xenobiochemie           28 Z
3 L V Základy praktické bioinformatiky         28   Z + Zk
3 L V Výzkumný projekt I             Z
3 L V Vývojové směry v oblasti chemických léčiv       14     Z
3 L V Tělesná výchova a sport III             Z + Z
3 L SZZ Farmaceutická chemie             SZ
3 L SZZ Farmakologie             SZ

 

4. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
4 Z P Veterinární léčiva 28           Zk
4 Z P Farmaceutická technologie II 56 35 35       Z + Zk
4 Z P Farmaceutická péče I 46 19         Z + Zk
4 Z P Klinická farmacie I 70 36         Z + Zk
4 Z P Komunikace pro farmaceuty 14 14         Z + Zk
4 Z P Sociální farmacie 46 13         Z + Zk
4 Z PV Hmotnostní spektrometrie 28 14 14       Z + Zk
4 Z PV Výzkumný projekt II             Z + Z
4 Z PV Potravní doplňky-nutraceutika 28           Zk
4 Z PV Fytofarmaka 28           Zk
4 Z PV Basics of Molecular Modelling of Drugs 14 14         Z + Zk
4 Z PV Bioanalytické hodnocení léčiv 28 12 16       Z + Zk
4 Z PV Genová terapie 14 14         Z + Zk
4 Z PV Základy molekulového modelování léčiv 14 14         Z + Zk
4 Z PV Moderní strategie ve farmakoterapii 14           Zk
4 Z PV Personalizovaná farmakoterapie a farmakogenetika 10 12         Z + Zk
4 Z PV Radiofarmaka 28 14 14       Z + Zk
4 Z PV Kosmetologie pro farmaceuty 28           Zk
4 Z PV Vývoj léčivého přípravku   32         Z
4 Z PV Farmakoekonomika a hodnocení
zdravotních intervencí
  14         Zk
4 Z PV Interpretace vybraných laboratorních vyšetření   14         Z + Zk
4 L P Aplikovaná statistika       12 8   Z
4 L P Vypracování diplomové práce I             Z
4 L P Farmaceutická péče II       48 46 6 Z + Zk
4 L P Odborná praxe v lékárně I             Z
4 L PV Výzkumný projekt II             Z + Z
4 L PV Toxicita přírodních látek       42     Zk
4 L PV Pokročilá farmaceutická analýza       14 16 12 Z + Zk
4 L PV Experimental pharmacodynamics       14   28 Z + Zk
4 L PV Preklinické hodnocení léčiv       24     Zk
4 L PV Nemocniční příprava léčivých přípravků         28 12 Z + Zk
4 L PV Průmyslová výroba farmaceutických přípravků       10 10 40 Z + Zk
4 L PV Vybrané metody farmaceutické technologie         14 28 Z + Zk
4 L PV Farmakoepidemiologie a bezpečnost
farmakoterapie
      12 20   Z + Zk
4 L PV Kapitoly z nemocniční farmacie         56   Z + Zk
4 L PV Klinická farmacie II       66     Zk
4 L PV Klinicko-farmaceutická péče         56   Z + Zk
4 L PV Onkologická farmacie       12 3   Z + Zk
4 L PV Regulační záležitosti ve farmacii       14     Zk
4 L PV Úvod do integrativní medicíny         14   Z + Zk

 

5. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
5 Z P Vypracování diplomové práce II     252       Z
5 Z P Lékárenství 10           Zk
5 Z P Odborná praxe v lékárně II             Z

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS