Tematické celky pro státní závěrečnou zkoušku

Studijní program Farmacie

Centrální nervový systém

 1. Antiepileptika
 2. Léčiva používaná k terapii Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci
 3. Hypnosedativa a anxiolytika
 4. Antipsychotika (neuroleptika)
 5. Antidepresiva, lithium
 6. Opioidní analgetika, lokální anestetika

Oběhová a krevní soustava

 1. Antihypertenziva
 2. Léčiva používaná při léčbě a prevenci ischemické choroby srdeční
 3. Léčiva používaná při chronickém srdečním selhání
 4. Antitrombotika (antikoagulancia, antiagregancia, trombolytika)
 5. Antidyslipidemika (hypolipidemika)

Respirační systém

 1. Léčiva používaná k terapii astma bronchiale.
 2. Léčiva používaná k terapii chronické obstrukční plicní nemoci. Léčiva k terapii kašle.

Trávicí ústrojí

 1. Léčiva používaná k terapii peptických vředů a refluxní choroby jícnu
 2. Léčiva ovlivňující motilitu gastrointestinálního ústrojí (laxativa, antidiaroika, spasmolytika, prokinetika)

Farmakologie zánětu

 1. Nesteroidní antiflogistika (včetně neopioidních analgetik)

Endokrinní systém

 1. Antidiabetika
 2. Hormony štítné žlázy, hormony kůry nadledvin
 3. Ženské a mužské pohlavní hormony, antikoncepce, léčba benigní hypertrofie prostaty a léčba erektilní dysfunkce

Chemoterapeutika

 1. Betalaktamová antibiotika
 2. Antibakteriální antibiotika a chemoterapeutika kromě betalaktamovových antibiotik
 3. Antifungální látky
 4. Antivirová chemoterapeutika
 5. Chemoterapeutika parazitárních nemocí (antiprotozoika, antimalarika, anthelmintika)
 6. Chemoterapeutika zhoubných nádorů

Doplňující okruhy

Doplňující okruhy z farmaceutické chemie:

 • názvosloví léčiv (typy názvů)
 • chemická struktura léčiv jako základní předpoklad pro vyvolání biologické aktivity (velikost, tvar a prostorové uspořádání molekuly; hlavní typy izomerie; základní typy modifikace struktury)
 • vliv a význam fyzikálně-chemických vlastností pro účinek léčiv
 • zdroje nových léčiv (hlavní přístupy při hledání nových léčiv)

Doplňující okruhy z kontroly chemických léčiv:

 • Kontrolně-analytické aspekty lékopisného hodnocení léčiv v rámci uvedených farmakoterapeutických skupin
 • Spektrální metody v lékopisném hodnocení léčiv
 • Kontrolně-analytické hodnocení léčiv s využitím chromatografických metod
 • Odměrné metody v lékopisné kontrole léčiv
 • Lékopisné hodnocení čistoty a jakosti léčiv
 • Stabilitní studie léčiv

Doplňující okruhy z farmakologie:

 • Mechanismus účinku jednotlivých látek (pokud je znám)
 • Farmakokinetika (farmakodynamika, pokud bude z hlediska mechanismu účinku či nežádoucích účinků důležitá)
 • Indikace základní i vedlejší
 • Kontraindikace
 • Nežádoucí účinky

Doplňující okruhy z farmakognosie:

 • tvorba farmaceuticky významných přírodních látek používaných jako léčiva
 • Přírodní léčiva s obsahem aminokyselin, hormonů, peptidů, proteinů; sacharidy, glykosidy, lipidy, silice, pryskyřice a balzámy, alkaloidy, antibiotika
 • Farmakoterapeutický přehled přírodních léčiv
 • Farmakognostické články v platném lékopise a jeho doplňcích

Doplňující okruhy z farmaceutické technologie:

 • Perorální přípravky s okamžitým uvolňováním
 • Perorální přípravky s modulovaným uvolňováním
 • Injekční a infúzní přípravky
 • Aerodisperzní přípravky
 • Přípravky k oční, nosní, ušní, rektální, vaginální a kožní aplikaci

Doplňující okruhy ze sociální farmacie:

 • Základní právní předpisy ve zdravotnictví a farmacii
 • Farmakoepidemiologické a farmakoekonomické parametry ve skupině léčiv – budou-li důležité
 • Přínos farmaceutických odvětví k zajištění kvality, bezpečnosti, účinnosti a efektivity léčiv
 • Základní dispenzace léčiv
 • Základy lékové politiky státu

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS