Šestiměsíční odborná praxe v lékárně

Cílem je připravit studenta na nejširší možné aspekty jeho budoucích aktivit v zařízeních lékárenské péče s akceptací moderních vývojových trendů v tomto odvětví farmacie. Je kladen důraz nejen na praktické procvičení činností farmaceuta v lékárně, ale i na teoretické zvládnutí problematiky. Lékárenská praxe cíleně a komplexně završuje a upevňuje problematiku probíranou v rámci výuky na fakultě.

Tato praxe je uskutečňována plně v souladu s požadavky směrnic 85/432/EEC, 85/433/EEC. Praxe s délkou 6 měsíců se uskutečňují v zařízeních lékárenské péče – veřejných i nemocničních lékárnách v České republice (akreditované lékárny) i v zahraničí. Studenti se do hloubky seznámí s lékárnou a vykonávají podle možností dané lékárny všechny činnosti na úrovni farmaceutického asistenta a zejména pak lékárníka. Další informace viz Akreditovaná praxe.

Sylabus předmětu

Studenti pracují pod dohledem odborných pracovníků lékárny v oblasti přípravy léčivých přípravků (LP), zásobování LP, uchovávání a kontroly léčiv. V popředí zájmu stojí dispenzační aktivity při výdeji na recept, ale i dispenzace v rámci volného prodeje, včetně zdravotní výchovy a podpory zdraví. Studenti mají k dispozici podrobný rozpis jednotlivých aktivit pro každou oblast činnosti. Většina je povinná, ale existuje i okruh doporučených aktivit (mnohé z nich jsou realizovány pouze v některých lékárnách, většinou se jedná o lékárny nemocniční. Tyto okruhy slouží k rozšíření obzoru studentů, ale do budoucna se dá předpokládat jejich postupné rozšiřování na vyšší počet lékáren.) Správná lékárenská praxe, lékárenská a farmaceutická péče, právní předpisy pro lékárny, pracovníci v lékárně, výdejní činnost, příprava v lékárně, problematika návykových látek - rozdělení, uložení, práce s nimi, farmaceutické propočty - koncentrace, terapeutické a maximální dávky léčiv, ekonomika lékárny, nemocniční lékárenství, lékárenské pracovní prostředí, odborná a ekonomická administrativa, cenotvorba v lékárně, úhrada léčivých přípravků, lékárenské PC programy, informační a konzultační činnost v lékárně (zaměření na jednotlivého pacienta, lékaře, ostatní zdravotnické pracovníky, širokou veřejnost), zdroje informací v lékárně, lékopisy, bezpečnost a hygiena práce v lékárně.

Literatura

  1. Sbírka zákonů ČR.
  2. Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR.
  3. Věstník SÚKL.
  4. Český lékopis, Praha, Grada Publishing, aktuální vydání.
  5. Periodika – Časopis českých lékárníků, Praktické lékárenství, Zdravotnické noviny.
  6. SmečkaV., Kolář J.: Lékárenská činnost výdejní I., 1. vydání, Brno Professional Publishing 2000, ISBN 80-86419-00-2.
  7. Kolář J., Macešková B. a kol.: Lékárenská činnost výdejní II., 1. vydání, Brno, Professional Publishing 2001, ISBN 80-86419-16-9.
  8. Solutio-příruční kniha pro lékárny, Praha, Medon 1996-2007.
  9. Číselníky VZP.
  10. Internetové stránky související s oborem.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS