Lékárenství II

Hlavním cílem předmětu, který je úzce propojen s výukou Sociální farmacie a Farmaceutické péče, je přiblížit studentům teorii a realitu lékárenství v České republice a zahraničí, připravit budoucího absolventa na problematiku oboru lékárenství v plné jeho šíři.

Studenti se během výuky podrobně seznamují s lékárenstvím, s provozem lékárny a procvičují vybrané činnosti, zejména dispenzaci, poradenskou činnost, práci s lékařským předpisem, odbornými informacemi, právními předpisy, odbornou a hospodářskou administrativu. V 5. ročníku na něj bezprostředně navazuje praktická výuka v akreditovaných lékárnách.

Sylabus předmětu

Úvod do předmětu, zařazení a postavení lékárenství v celém systému farmacie, lékárenství jako jedno z odvětví farmacie, úvod do filosofie a strategie lékárenské péče, lékárenství, lékárna (rozdělení, typy, funkce), lékárenská a farmaceutická péče, právní předpisy pro lékárny, pracovníci v lékárně, výdejní činnost, příprava v lékárně, ekonomika lékárny, nemocniční lékárenství, veterinární farmacie, zdravotnické prostředky, pracovníci v lékárně, bezpečnost a hygiena práce v lékárně, lékopisy a jiná základní literatura používaná v lékárně - Český lékopis 2002, Český lékopis 2005, léčivé a pomocné látky, léčivé přípravky, venena, separanda - rozdělení, uložení, práce s nimi, návykové látky, lékařský předpis (vyhláška o předepisování, struktura receptu, orientace na receptu), farmaceutické propočty - koncentrace, terapeutické a maximální dávky léčiv, lékárenské pracovní prostředí, odborná a ekonomická administrativa, cenotvorba v lékárně, úhrada léčivých přípravků, lékárenské PC programy, práce s receptem včetně dispenzace LP a aplikace lékových forem.

Literatura

 1. Sbírka zákonů ČR
 2. Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR
 3. Věstník SÚKL
 4. Český lékopis, Praha, Grada Publishing, aktuální vydání
 5. Periodika – Časopis českých lékárníků, Praktické lékárenství, Zdravotnické noviny
 6. Macešková, B., Smejkalová, L., Kolář J.: Provoz lékáren, 1. vyd., VFU, Brno 2010, (ISBN 978-80-7305-127-3)
 7. SmečkaV., Kolář J.: Lékárenská činnost výdejní I., 1. vydání, Brno Professional Publishing 2000, ISBN 80-86419-00-2
 8. Kolář J., Macešková B. a kol.: Lékárenská činnost výdejní II., 1. vydání, Brno, Professional Publishing 2001, ISBN 80-86419-16-9
 9. Solutio-příruční kniha pro lékárny, Praha, Medon 1996-2004
 10. Číselníky VZP
 11. Internetové stránky související s oborem

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS