Výzkumný projekt II

Výzkumný projekt II navazuje na Výzkumný projekt I a opět nabízí studentům možnost výběru experimentální práce na vybrané katedře. Smyslem projektu je vybrat spolu se školitelem vhodné experimentální téma, při kterém se student naučí samostatné práce v laboratoři a získá adekvátní množství výsledků. Předpokládá se pravidelná experimentální činnost v rozsahu dvou semestrů.

Povinností studenta je prezentace jím získaných výsledků v rámci Studentské vědecké konference.

Sylabus předmětu

Výzkumný projekt II zahrnuje:

  • Výběr experimentální práce
  • Rešeršní práci daného tématu
  • Zvládnutí experimentálních metod potřebných k řešení
  • Vlastní měření a získání experimentálních dat
  • Vyhodnocení výsledků
  • Přípravu prezentace

Prezentaci výsledků v rámci Studentské vědecké konference.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS