Vývoj léčivého přípravku

Povinně volitelný předmět, 4. úsek studia studijního programu Farmacie

Předmět je určen pro studenty, kteří mají zájem o Farmaceutickou technologii. Jeho cílem je provést studenty složitým postupem vývole léčivého přípravku od volby aktivní látky, lékové formy, pomocných látek, až po finální hodnocení přípravků.

Výuku zajišťují odborní pracovníci Zentivy. Některé přednášky probíhají v anglickém jazyce.

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Sylabus předmětu

  • Proces vývoje léčivých přípravků, metody a fáze

  • Výběr aktivních látek, metody charakterizace

  • Analýza originálních produktů

  • Vývoj analytických metod, disoluční metody

  • Základní formulační principy, BCS systém, volba pomocných látek

  • Tabletování, potahování, speciální postupy

  • Modifikace uvolňování (prodloužené, zrychlené)

  • Hodnocení finálních produktů, bioekvivalence

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS