Vybrané metody farmaceutické technologie

Předmět umožní studentům se zájmem o práci ve farmaceutickém průmyslu získat hlubší teoretické i praktické znalosti z oblasti některých specializovaných výrobních a kontrolních postupů farmaceutické technologie. Metody zařazené do výuky jsou spojené s hodnocením vstupních surovin, přípravou meziproduktů či výrobou finálních léčivých přípravků a jejich hodnocením. Předmět svým zaměřením navazuje na ostatní předměty umožňující profilaci studentů k farmaceutické technologii.

Sylabus předmětu

 • Diferenciální skenovací kalorimetrie
  • charakterizace biodegradabilních polymerů pomocí DSC (stanovení teploty skelného přechodu Tg)
  • plastifikace polymerů
  • vliv typu a koncentrace plastifikátoru na Tg
  • inkorporace léčiva do polymeru (metoda tavení, plastifikace, rozpouštění)
  • termická analýza tuhých polymerních disperzí
 • Heliová pyknometrie, porozimetrie
  • měření hustoty pomocných látek pro tablety
  • stanovení hustoty a pórovitosti tablet v závislosti na lisovacím tlaku
 • Stanovení povrchového napětí kapalin
  • Stanovení povrchového napětí vody
  • Stanovení povrchového napětí roztoků tenzidů (kationtového, aniontového a neiontového)
 • Rheologické hodnocení léčivých přípravků
  • analýza tokové křivky pomocí vhodných modelů
  • charakterizace polotuhých přípravků pomocí Herschel-Bulkely modelu (určení koeficientu konzistence a indexu tokového chování)
  • hodnocení tixotropních léčivých přípravků
  • vliv změny složení léčivého přípravku a technologie přípravy na reologické charakteristiky
 • Fluidní granulace
  • vliv procesních parametrů na kvalitu granulátu
  • příprava granulátu a jeho hodnocení
 • Sprejové sušení
  • vliv procesních parametrů sprejového sušení na kvalitu produktu
  • hodnocení sprejově sušeného produktu
 • Hodnocení lisovatelnosti tabletovin a účinku mazadel
  • hodnocení energetického profilu lisovacího procesu suchých pojiv a přímo lisovatelných tabletovin 
  • hodnocení konsolidačních vlastností suchých pojiv a přímo lisovatelných tabletovin pomocí pevnosti tablet v tahu
  • hodnocení účinku mazadel v tabletovině
 • Disoluční testy
  • stanovení disolučního profilu léčiva uvolňovaného z tablet s prodlouženým uvolňováním léčiva
  • porovnání košíčkové, míchadlové a průtokové disoluční metody
  • vliv nastavení disolučních testů na disoluční profily

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS