Veterinární léčiva

Předmět naplňuje legislativní formulace léčiva výukou problematiky léčiva, které je určeno k podání zvířatům. Výukově navazuje na předmět Farmakologie, cílem je vyhledat, formulovat a posluchačům představit obecné i speciální podmínky, za kterých jsou léčiva užívána zvířaty. Přednostně je věnována pozornost veterinárně specifickým léčivům a farmakodynamickým skupinám, u léčiv užívaných současně lidmi i zvířaty podmínkám jejich veterinárního užití.

Sylabus předmětu

Přednášky

Obecná část

 • Specifické rysy užívání veterinárních léčiv

Speciální část

 • Léčiva infekčních chorob
  • Antibakteriální léčiva
  • Antiprotozoika
  • Antimykotika
  • Anthelmintika
  • Antiektoparazitika
 • Léčiva reprodukčního systému
 • Léčiva nervového systému
 • Léčiva gastrointestinálního systému
 • Vitamíny a minerální léčiva

Literatura

 • J. Lamka, L. Ducháček: Veterinární léčiva pro posluchače farmacie, Praha, Karolinum, 2006, 151 s.
 • L. Ducháček, J. Lamka: Veterinární vademecum pro farmaceuty, Praha, Karolinum, 2006, 127 s.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS