Úvod do integrativní medicíny

Úvod do Integrativní Medicíny navazuje na poznatky předmětů Základy zdravotní péče, Farmakologie, Farmakognozie, Klinické farmacie, Odborných informací o léčivech, Zdravotnické psychologie a Komunikace pro farmaceuty. Prohlubuje znalosti biopsychosociálního modelu pojetí zdraví a nemoci a jeho uplatnění v praxi farmaceuta v rámci implementace integrativní farmaceutické péče.

Výuka je vedena interaktivní a zážitkovou formou. Důraz je kladen na sebereflexi, individuální a týmovou práci.

Cílem předmětu je:

 • seznámit se základy integrativní medicíny
 • seznámit se s integrativním modelem péče zaměřeného na klienta
 • seznámit se s možnostmi využití integrativní medicíny farmaceutem v praxi
 • seznámit se prakticky s vybranými oblastmi integrativní medicíny

Sylabus předmětu

 • Integrativní medicína – definice, klasifikace, současný stav, role farmaceuta
 • Integrativní medicína – medicína založená na důkazech
 • Integrativní medicína – účinnost.
 • Integrativní medicína – bezpečnost.
 • Integrativní medicína – biologicky založené metody
 • Integrativní medicína – na tělo zaměřené metody
 • Integrativní medicína – na psychiku zaměřené metody
 • Integrativní medicína – na energii založené metody
 • Integrativní medicína – léčebné systémy
 • Integrativní medicína – bezpečnost doplňků stravy
 • Integrativní medicína v klinické praxi
 • Integrativní farmaceutická péče

Literatura

Eardley, S., Bishop, F.L., Prescott, P., Cardini, F., Brinkhaus, B., Santos-Rey, K., et al. (2012). A Systematic Literature Review of Complementary and Alternative Medicine Prevalence in EU. Forsch Komplementmed, 19(Suppl.2):18-28.

Frass M, Strassl RP, Friehs H, Müllner M, Kundi M, Kaye AD. Use and acceptance of complementary and alternative medicine among the general population and medical personnel: a systematic review.  Ochsner J. 2012 Spring;12(1):45-56.

Křížová E., Rajčanová M., Bendová L., Kaucká Z, Raisiglová M., Prausová J., Šimek J. Alternativní medicína jako problém. Karolinum 2004.

Křížová E.: Jak užívají čeští pacienti alternativní léčebné postupy a jak hodnotí jejich efekty. Prakt. lék. sv. 81, 2001, č. 1, s. 32-38.

Křížová E.: Nekonvenční medicína z pohledu praktických lékařů. Praktický lékař. Sv. 82, č. 7, 2002, s. 425-9.

Pokladnikova J, Lie D. CAM Attitudes, Self-reported Use and Client Recommendations of Czech Pharmacists and Pharmacy Technicians: Implications for Training Running head: What Czech Pharmacists and Technicians believe and recommend about CAM therapies. Klin Farmakol Farm 2014; 28(2): 49-54.

Pokladnikova J, Lie D. Comparison of attitudes, beliefs, and resource-seeking behavior for CAM among first- and third-year Czech pharmacy students. Am J Pharm Educ. 2008 Apr 15;72(2):24.

CEBM Centre for Evidence-based Medicine: EBM resources. http://www.cebm.net/category/ebm-resources/ (accessed 20.1.2015)

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS