Radiopharmacy

Lectures

Physics of radioactivity

The atom, radioactive decay equations, rules for radioactive transformation, instrumentations for radiation detection and measurement, production of radionuclides.

Preparation of radopharmaceuticals

Definition of a radiopharmaceutical, ideal characteristics of radiopharmaceuticals, quality control of radiopharmaceuticals, industrial production of radiopharmaceu-ticals, chemistry of technetium as applied to radiopharmaceuticals, preparation of radiopharmaceuticals in hospitals.

Uses of radiopharmaceuticals in nuclear medicine

Kidney, heart, skeleton, liver and RES, lung, central nervous system, thyroid, tumors, miscellaneous imaging procedures, radionuclide therapy.

In vitro tests

Radiation dosimetry, protection, and regulations

Syllabus

Přednášky

Fyzikální základy radioaktivity
Příprava radiofarmak
Kontrola radiofarmaceutických přípravků
Použití radiofarmak v nukleární medicíně
Právní aspekty v radiofarmacii
Základy dozimetrie a ochrana před zářením
Radioimunoanalýza

Praktická cvičení

Měření radioaktivity
Výpočet radioaktivních přeměn
Práce s generátory radionuklidů
Příprava radiofarmak
Kontrola radiochemické a radionuklidové čistoty
Exkurze na oddělení nukleární medicíny

Literature

© 2019 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové | Website information