Radiofarmaka

Cílem předmětu je naučit posluchače teoreticky a z hlediska metodických přístupů i prakticky připravovat, kontrolovat a používat radiofarmaka a seznámit se s jejich klinickými aplikacemi. Pozornost je věnována i použití radioaktivně značených látek ve výzkumu a dalších oblastech. Do výuky je zařazena i exkurze na oddělení nukleární medicíny.

Sylabus předmětu

Přednášky

 • Fyzikální základy radioaktivity
 • Příprava radiofarmak
 • Kontrola radiofarmaceutických přípravků
 • Použití radiofarmak v nukleární medicíně
 • Právní aspekty v radiofarmacii
 • Základy dozimetrie a ochrana před zářením
 • Radioimunoanalýza

Praktická cvičení

 • Měření radioaktivity
 • Výpočet radioaktivních přeměn
 • Práce s generátory radionuklidů
 • Příprava radiofarmak
 • Kontrola radiochemické a radionuklidové čistoty
 • Exkurze na oddělení nukleární medicíny

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS