Průmyslová výroba farmaceutických přípravků II.

Povinně volitelný předmět, 4. úsek studia studijního programu Farmacie

Předmět je určen pro studenty, kteří absolvovali předmět Průmyslová výroba farmaceutických přípravků I.

Výuka je zahájena přednáškou zaměřenou na problematiku Kontrola (QC) a jištění (QA) jakosti.

Praktická výuka je realizována ve výrobním závodě Teva Opava a Zentiva Praha ve stanoveném termínu (obvykle květen). Výuku zajišťují odborní pracovníci Tevy a Zentivy.

Z kapacitních a provozních důvodů je počet studentů limitován na max 30 (24 studentů Teva a 6 studentů Zentiva).

Předmět je ukončen písemnou zkouškou.

Sylabus předmětu

Orientační náplň (může se lišit podle zvoleného výrobního závodu)

  • Struktura farmaceutického generického průmyslu, generický vývoj účinných látek a léčivých přípravků, pilotní výroba účinných látek a léčivých přípravků

  • Výroba pevných lékových forem

  • Výroba kapalných lékových forem

  • Výroba měkkých želatinových tobolek

  • Kontrola (QC) a jištění (QA) jakosti

  • Validace ve farmaceutické výrobě

Praktická cvičení budou probíhat v blocích 5 dnů formou stáže ve zvoleném podniku formou workshopů a exkurzí do laboratoří a výroby.

V průběhu cvičení se studenti seznámí se základy průmyslové výroby aktivních substancí a detailněji si osvojí základy průmyslové výroby, kontroly a dohledu nad výrobou finálních farmaceutických přípravků.

Literatura

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS