Potravní doplňky-nutraceutika

Předmět Potravní doplňky - nutraceutika poskytuje stručné a cílené informace o fyziologických a patofyziologických procesech, které se uplatňují v průběhu lidské výživy a mohou ovlivnit vývoj zdraví jednotlivce. Cílem jejich výkladu je především pochopení racionálního ovlivnění procesů, které vedou k zachování zdraví. Na výklad těchto procesů navazuje systematická část uvádějící aplikaci potravin pro zvláštní výživu, jejich legislativní postavení v zemích Evropské unie a legislativní specifika v České republice. Jsou probírány jednotlivé látky a skupiny látek (přírodního, biotechnologického a syntetického původu), které nemají charakter léčiva a jsou v současnosti běžně na teritoriu EU používány a to především jako preventivní prostředky, které mají bránit rozvoji civilizačních chorob a jejich patogenezi (oxidační stres, obecný adaptační syndrom, karcinogeneze), nebo jsou používány v určitých obdobích života, ale také jako prostředky, které je možné použít při účelné farmakoterapii, aniž by přinášely v tomto ohledu negativní interakce. Součástí předmětu je upozornění na látky, které se běžně vyskytují v potravě a mohou ovlivnit zdraví nebo farmakoterapii, nebo výsledky klinických laboratorních testů. Cílem předmětu je poskytnout širší přehled o účinku speciálních potravin, které mohou ovlivňovat zdraví a některé biochemické ukazatele příjemce.

Sylabus předmětu

Úvod a definice tématu

 • definice potravních doplňků a doplňků stravy,
 • diference mezi léčivem a doplňkem stravy,
 • využití doplňků stravy jako preventivních prostředků,
 • validita chemických látek (sumárních směsí látek), které nevycházejí z chemických léčiv,
 • požadavky na tzv. biologický účinek,
 • rozdíl mezi názvoslovnými kategoriemi,
 • stav použití a výzkumu těchto prostředků v mimoevropské oblasti (především v USA, Japonsku) a v EU,
 • legislativa v EU, navazující předpisy v ČR, současný stav,
 • hygienické normy některých nutraceuticky významných látek.

Antioxidanty

 • patofyziologie oxidačního stresu (RNOS),
 • důležitost oxidačních substrátů v organizmu, jejich pozitivní a negativní vlivy na živou tkáň,
 • základ vývoje civilizačních chorob,
 • možnosti zásahu do metabolizmu RNOS na různých úrovních,
 • systematika použitých látek (kofaktory enzymů, antioxidační enzymy, antioxidační vitamíny, antioxidační substráty-látky s obsahem síry, stopové prvky, některé deriváty aminokyselin, látky rostlinného původu-oligomerní procyanidiny, terpeny různých struktur, diarylheptanoidy, depsidy, látky živočišného původu).

Adaptogeny

 • definice obecného adaptačního syndromu,
 • rozbor patofyziologických důsledků stresu,
 • možnosti zásahu na vybraných úrovních,
 • systematika použitých prostředků (triterpenové saponiny, ekdysteroidy, lignany, deriváty pyronu, deriváty alifatických uhlovodíků, jednoduché fenolické látky, deriváty cukrů a aminokyselin).
 • systematika použitých látek (kofaktory enzymů, antioxidační enzymy, antioxidační vitamíny, antioxidační substráty-látky s obsahem síry, stopové prvky, některé deriváty aminokyselin, látky rostlinného původu-oligomerní procyanidiny, terpeny různých struktur, diarylheptanoidy, depsidy, látky živočišného původu).

Látky pro zklidnění a stimulaci centrálního nervového systému

 • rozbor patofyziologického stavu,
 • enumerace úrovní na kterých je možné zásah provádět,
 • systematika použitých prostředků (sedativní látky: mono- až seskviterpeny rostlinného původu, deriváty flavanu, deriváty floroglucinolu, sumární živočišné a kvasinkové produkty, vitamíny, melatonin; látky stimulující: přírodní produkty s kofeinem, ginkgolidy, látky ovlivňující stabilitu buněčných membrán – derivátu cholinu, mastné kyseliny ad.).

Látky používané při změně metabolizmu mozkových mediátorů (Alzheimerova a Parkinsonova choroba)

 • patofyziologie procesů,
 • možnosti adjuvantního použití látek,
 • systematika používaných látek (některé antioxidanty, deriváty flavan-3-olu, fosfolipidy a esenciální mastné kyseliny, deriváty aminokyselin, steroidů, alkaloidů, vitamíny, vyšší alifatické alkoholy).

Látky proužívané při chronickém únavovém syndromu (CFS)

 • patofyziologie CFS,
 • systematika používaných látek (některé hydrolifilní a lipofilní vitamíny, mikro- a makroelementy, konezym Q10, esenciální aminokyseliny (L-karnitin, BCAA), organické kyseliny (?-ketoglutarát), esenciální mastné kyseliny a fosfolipidy, deriváty steroidů, nukleosidy, sekundární metabolity vyšších rostlin, potravní houby oddělení Eumycota).

Imunostimulancia

 • definice nespecifické a specifické imunity, možnost jejího ovlivnění,
 • patofyziologie imunitních deficitů,
 • možnosti použití nutraceutik,
 • používané látky (komplex vitamínů B, ostatní hydrofilní vitamíny, lipofilní vitamíny, nenasycené mastné kyseliny, některé aminokyseliny a oligopeptidy, pyrimidinové a purinové nukleotidy, mikroelementy a ostatní minerální látky, houby oddělení Eumycota, kvasinky, sekundární metabolity některých vyšších rostlin, živočišné produkty).

Látky ovlivňující riziko vzniku neoplazmat

 • patofyziologie kancerogeneze,
 • ovlivňování vnějšími podmínkami (expozice škod. faktorů vněj. prostředí, strava ad.),
 • možnosti adjuvantního zásahu pomocí nutraceutik (vybrané vitamíny, mikro- a makroelementy, antioxidanty přírodního původu, alkyl-fosfolipidy, terpeny, sulfidy rostlin rodu Allium, jednoduché fenolické látky, isoflavony, obsahové látky rostlin čeledi Brassicaceae).

Látky používané při funkčních poškozeních kardiovaskulárního systému

 • patofyziologie kardiovaskulárních onemocnění,
 • rozbor chorobných stavů, u nichž je možné použití nutraceutik jako preventivních,
 • nebo adjuvantních prostředků, nebo jako součást terapie (angina pectoris, některé typy arytmií, ateroskleróza, hypertenze, hypercholesterolemie, hypertriglycerolemie,), resp. vybrané aminokyseliny a oligopeptidy (L-arginin, glutathion), elementů (hořčík, selen), flavonoidy (rutin ad., isoflavony), vitaminy (tokoferoly, lipoová kyselina), lignany (resveratrol), nenasycené mastné kyseliny (EPA, DHA, čištěný rybí olej, čištěný lněný olej), deriváty D-glukosaminu (chitosan), sacharidy (ribosa,beta-glukany a látky podobné), sekundární metabolity rostlin, ad.

Látky pro ovlivňování tělesné hmotnosti

 • rozbor faktorů ovlivňujících vznik nadváhy a obezity,
 • možnosti zásahů do nežádoucího vývoje působením nutraceutik,
 • přehled používaných prostředků, zejména peptidů (exorfiny), alkaloidů (kofein v různých formách, deriváty fenylethylaminu nenávykového typu (synefrin), heteroyohimbany (informativně yohimbin), necelulózové polysacharidy (galaktomannany, akarbóza, chitosan), celulózové polysacharidy (vláknina v různé formě), mikronutrienty (vitamíny, zinek, chrom, vanad), deriváty steroidů (informativně DHEA), organické kyseliny a jejich soli (HCA, pyruvát vápenatý), triglyceridy (MCT v širší skupině látek), fosfolipidy a jejich prekurzory, cyklitoly (D-pinitol), aminokyseliny (L-karnitin ad.), rostlinné polyfenoly a herbální kompozice.

Látky pro ovlivnění struktury organizmu (body design)

 • skupina látek určená především pro zdravé subjekty k formování struktury těla (látky pro sportovní výživu);
 • stručný rozbor fyzilogie základních živin, katabolizmu a anabolizmu v lidském těle,
 • možnost použití nutraceutik, resp. aminokyselin a látek zvyšujících proteosyntézu především v příčně pruhovaném svalu (BCAA, BCKA, HMB, 20-hydroxyekdyson, dibenkozid, ferulová kyselina, steroidní sapogeniny a saponiny), látky podílející se na lipolýze (L-karnitin, pyruvát vápenatý, soli chromu a vanadu), látky zpevňující strukturu kosti (sloučeniny bóru, přírodní isoflavony a jejich polosyntetické deriváty), zlepšující intermediární metabolizmus a metabolizmus v příčně pruhovaném svalu (kreatin, g-oryzanol), iontové nápoje.

Látky pro zvýšení hygieny zažívacího a urogenitálního systému

 • stručný rozbor trávicích procesů, metabolizmu a disharmonií,
 • možné využití nutraceutik, především polysacharidů (vláknina různého typu, oligosachridy přirozené i biotechnologicky modifikované,
 • rozbor jejich vlivu na intermediární metabolizmus na různých úrovních), probiotika (Lactobacillus, Bifidobacterium ad.), vitamíny a mikroelementy (funkčnost sliznic močových, dýchacích cest a zažívacího ústrojí), sekundární metabolity vyšších rostlin (jednoduché fenolické látky, steroly, mono a seskviterpeny s antiseptickou aktivitou).

Látky používané v určitých obdobích života

 • rozbor hormonálních stavů v období menopauzy a andropauzy (pre- a postklimakterické stavy,
 • benigní hyperplazie prostaty, ztráta libida),
 • možnosti použití nutraceutik v této oblasti, resp. isoflavonů, ?-sitosterolu a sterolových surovin, flavonoidů a hydrolyzovaných tříslovin, sekundárních metabolitů vyšších rostlin různého typu (alkaloidy, protodioscin, mono- a seskviterpeny ad.), esenciální mastné kyseliny, vitamíny, mikro- a makroelementy).

Látky používané ve stáří a k ovlivnění biorytmů

 • stručný rozbor chorobných stavů doprovázejících stáří,
 • komplexní zhodnocení nutraceutických prostředků probraných v předcházejících skupinách
 • možnost jejich využití v geriatrii jak z preventivního hlediska, tak jako součást komplexní terapie.

Obsahové látky některých potravin a jejich biologická aktivita

 • rozbor obsahu významných sekundárních metabolitů, které se vyskytují zejména v potravinách rostlinného původu a které mohou ovlivňovat fyzilogické procesy, případně probíhající farmakoterapii.

Vliv nutraceutik na fyziologické a patofyziologické parametry organizmu

 • interakce s laboratorními testy, ovlivnění současně probíhajících chorob.

Literatura

 • Opletal, L.: Přírodní látky a jejich biologická aktivita 1. Přehled nutraceutik A. Primární metabolity a obsahové látky strukturovaných biologických systémů. Karolinum, Praha 2008.
 • Opletal, L.: Přírodní látky a jejich biologická aktivita 2. Přehled nutraceutik B. Sekundární metabolity rostlin. Karolinum, Praha 2008.
 • Velíšek, J.: Chemie potravin. díl 1-3, Ossis, Tábor 2002.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS