Onkologická farmacie

Cílem volitelného předmětu Onkologická farmacie je seznámit studenty s teoretickými a praktickými aspekty nakládání s cytostatiky, prohloubit znalosti z problematiky nádorových onemocnění se zaměřením na chemoterapii a doplnit o přípravu v lékárně, poskytnout komplexní přehled o onkologické farmacii – jak v části přípravy cytostatik, tak v oblasti farmakoterapie nádorových onemocnění a podpůrné léčby. Po absolovování tohoto předmětu by měl být student připraven řešit základní úkoly spojené s podáváním cytostatických léčiv.

Sylabus předmětu

 • epidemiologie nádorových onemocnění
 • Národní onkologický registr
 • principy nádorové léčby
 • léčebné modality – chirurgie a radioterapie
 • výpočet dávky cytostatik
 • dávkovací protokoly
 • způsoby podání chemoterapie
 • rizika podání (extravazace)
 • příprava cytostatik v lékárně: legislativa, materiální a technické vybavení
 • základy práce v aseptickém prostředí
 • bezpečnost práce
 • vedení dokumentace
 • nehoda a její řešení
 • likvidace odpadů
 • základní farmakoterapeutické postupy u jednotlivých skupin zhoubných novotvarů včetně biologické léčby a hormonoterapie
 • kategorizace jednotlivých skupin cytostatik a charakteristika targeted therapy
 • podpůrná léčby v onkologii
 • specifika cytostatické léčby u dětí
 • základní farmakoterapeutické postupy v oblasti hematologických malignit
 • exkurze na pracoviště přípravy cytostatik a onkologický stacionář

Literatura

 • ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK et al: Obecná onkologie. Praha, Galén 2011. ISBN 978-80-7262-715-8.
 • VOKURKA, Samuel: Základní hemato-onkologická onemocnění a jejich charakteristiky. Praha, Galén 2008. ISBN 978-80-7262-553-6.
 • Česká onkologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (http://www.linkos.cz/)
 • Národní onkologický registr (NOR) (http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor)
 • SUCHOPÁR, Josef a autorský kolektiv: Remedia compendium. Praha, Panax 2009. ISBN 978-80-902806-4-9.
 • Kolektiv autorů: Onkologická imunologie. Praha, Mladá fronta 2015. ISBN 978-80-204-3756-3.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS