Nemocniční příprava léčivých přípravků

Povinně volitelný předmět, 4. úsek studia

Předmět navazuje na Farmaceutickou technologii. Je určen studentům se zájmem o hlubší zaměření na specifika nemocniční lékárny, především přípravu v individuálním režimu (IPL), přípravu sterilních přípravků a centrální přípravu cytostatik.

Výuka bude probíhat formou seminářů (výukový blok zakončený zápočtem) a cvičení (3denní stáž) ve vybrané nemocniční lékárně. Z kapacitních a provozních důvodů je počet studentů limitován na max. 30.

Sylabus předmětu

  • Specifika nemocniční přípravy LP

  • Příprava pediatrických přípravků, IPL

  • Příprava sterilních přípravků – principy

  • Příprava sterilních přípravků – infuzní a injekční přípravky

  • Příprava sterilních přípravků – parenterální výživa, AIO

  • Centrální příprava cytostatik

Praktická část bude navazovat na přednáškovou část a bude probíhat formou stáže na pracovištích nemocničních lékáren při UK (FN HK, FN Motol, VFN Karlovo náměstí, FN Královské Vinohrady, FN Plzeň), ve volitelných termínech (duben) pod vedením odborníků z praxe.

Předmět je zakončen zkouškou na základě seminární práce.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS