Komunikace pro farmaceuty

Předmět organicky navazuje na disciplinu označenou jako Zdravotnická psychologie. Akcentuje otázky sociálního styku, interpersonálních vztahů a interakcí, sociálních norem, hodnot a rolí. Jádro ovšem tvoří sociální komunikace (verbální i nonverbální) se zvláštním zřetelem na komunikaci v lékárnách a řešení mezilidských konfliktů.

Sylabus předmětu

 • Socializace, nositelé socializačního působení (rodina, sociální skupiny, společnost).
 • Etiketa a normy společenského chování.
 • Aspekty sociálního styku ? sociální percepce, interakce a komunikace.
 • Druhy a prostředky sociální komunikace, jejich aplikace ve vztahu farmaceut ? pacient.
 • Verbální komunikace ? význam, obsahová a paralingvistická stránka řeči; komunikační
 • bariéry a techniky.
 • Nonverbální komunikace ? tělo, prostor, čas a komunikační kontext.
 • Základní komunikační modely, transakční analýza.
 • Asertivita a možnosti jejího využití v práci farmaceuta.
 • Komunikace s problémovými klienty a pacienty.
 • Interpersonální konflikty a jejich řešení.
 • Sociální skupiny a útvary. Sociální normy, role, pozice a status. Konformita.
 • Farmaceut ? jeho sociální role v rámci profese, hodnotová orientace.
 • Psychologická a sociologická hlediska řízení a vedení lidí.
 • Veřejnost a veřejné mínění, davové jevy.
 • Systém sociálních kontrol a sankcí, sociální deviace a patologie.
 • Vybrané otázky sociologie zdravotnictví a medicíny. Demografie.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS