Genová terapie a biologická léčiva

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředky a metodami využívanými v oblasti genové terapie a biologických léčiv se zaměřením na farmaceutické aspekty problematiky. Prostředky genové terapie a biologická léčiva obecně jsou představeny z hlediska jejich původu, struktury, vlastností, metod přípravy a výroby, ale i kontroly kvality. Studenti se dále seznámí s aktuální situací v klinickém využití a potenciálními možnostmi biologické a genové terapie, ale i s limity a potenciálními riziky terapeutického využití těchto metod.

Sylabus předmětu

Biologická léčiva obecně

 • definice biologik
 • rozdíly mezi klasickými léčivy a biologiky
 • klasifikace biologických léčiv
  • peptidy či proteiny (monoklonální protilátky, enzymy, vakcíny)
  • polysacharidy, mukopolysacharidy
  • biologika na bázi nukleových kyselin
  • kombinace, technologické úpravy (např. makromolekulární proléčiva)
 • nomenklatura biologických léčiv

Metody přípravy biologik a strukturní předpoklady jejich účinku

 • biotechnologická příprava léčiv charakterů proteinů
 • modifikace struktury léčiv typu proteinů za účelem zvýšení účinků nebo stability
 • biotechnologická příprava léčiv charakterů sacharidů
 • principy chemické syntézy oligopeptidů a nukleových kyselin (oligonukleotidů) na pevné fázi
 • oligonukleotidová terapeutika - modifikace I., II. a III. generace za účelem zlepšení stability v biologickém prostředí a farmakokinetických vlastností
 • farmaceuticko-technologické a farmakokinetické vlastnosti biologik vyplývající z jejich struktury
 • farmaceuticko-technologické možnosti zvýšení účinků biologik
 • modifikace biopolymerů pro diagnostické účely

Metody kontroly a analýzy v oblasti biologických léčiv

 • přístupy k analytickému hodnocení biologických léčiv
 • nejčastěji využívané metody pro analýzu biologických léčiv
 • hodnocení totožnosti, kvality a obsahu biologických léčiv

Genová terapie úvod

 • rozdělení genové terapie
 • GMO legislativa

Genová terapie zprostředkovaná oligonukleotidy (OMGT)

 • principy antisense terapie a antigene terapie
 • možnosti, problémy a limity genové terapie zprostředkované oligonukleotidy
 • antisense terapeutika v klinickém použití a v klinických testech
 • přehled typů nekódující RNA
 • microRNA a siRNA
 • možnosti terapeutického využití nekódující RNA na bázi ovlivnění genové exprese

Genová terapie s využitím vektorů (VMGT)

 • možnosti GT zprostředkované vektory
 • typy vektorů používaných v GT
 • způsoby přípravy vektorů
 • výhody a nevýhody různých typů vektorů
 • problémy a rizika plynoucí z GT zprostředkované vektory
 • DNA vakcíny

Aptamery jako specifická skupina terapeutik

 • strukturní typy aptamerů
 • mechanismus účinku
 • příprava oligonukleotidových aptamerů
 • strukturní předpoklady účinku oligonukleotidových aptamerů
 • aptamery v klinickém použití a pokročilých stadiích klinických testů

Terapie monoklonálními protilátkami

 • mechanismy působení
 • konstituční typy protilátek z hlediska mechanismu působení (prosté, konjugované, radioaktivně značené)
 • chemické a fyzikálně-chemické obměny protilátek ovlivňující farmakokinetiku
 • přehled aktuálního terapeutického využití monoklonálních protilátek a dalších biologik se zaměřením na onkologii, terapii revmatoidní artritidy a autoimunitních chorob

Cílená terapie nádorových onemocnění a terapeutické ovlivnění buněčné signalizace a procesů.

 • moderní molekulární postupy na bázi biologik a nízkomolekulárních inhibitorů buněčné signalizace

Kmenové buňky, buněčná terapie.

 • typy kmenových buněk (SC)
 • metody získávání SC
 • aplikace SC

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS