Farmaceutická technologie

Výuka je zaměřena na tvorbu lékových forem s důrazem na jejich systematiku, využití pomocných látek v léčivých přípravcích, objasňování složení a struktury lékových forem v technologických a biofarmaceutických souvislostech, využití specifických farmaceutických výrobních operací a uplatňování farmaceuticko-technologických metod kontroly jakosti.

Praktická výuka umožňuje studentům získání základních dovedností potřebných pro přípravu léků v lékárnách, pro výrobu a hodnocení léčivých přípravků. Seminární témata prohlubují znalosti specifických postupů používaných při formulaci, přípravě nebo hodnocení léčivých přípravků.

Výuka je zakončena zkouškou. Předmět je součástí státní závěrečné zkoušky.

Sylabus předmětu

1. Lékové formy

 • Lékové formy a jejich klasifikace
 • Farmaceutické pomocné látky
 • Biofarmaceutické principy lékových forem
 • Farmaceutické disperzní soustavy
 • Tekuté lékové formy
 • Polotuhé lékové formy
 • Pevné lékové formy
 • Sterilní lékové formy
 • Aerodisperze. Inhalační přípravky
 • Lékové systémy s modifikovaným uvolňováním
 • Lékové systémy pro cílenou distribuci

2. Výrobní operace ve farmaceutické technologii

 • Úprava vody
 • Filtrace
 • Rozdrobňování, mletí
 • Míchání, homogenizace
 • Sušení, lyofilizace
 • Sterilizace

3. Kontrola a jištění jakosti lékových forem

 • Správná výrobní praxe
 • Stabilita léčivých přípravků, inkompatibility
 • Farmaceutické obaly
 • Reologické hodnocení
 • Granulometrie
 • Disoluční testy
 • Dávková stejnoměrnost

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS