Zdravotnické prostředky

Předmět je vyučován ve 3. úseku studia Farmacie a seznamuje posluchače se zdravotnickými potřebami, které jsou součástí sortimentu každé lékárny a prodejny zdravotnických prostředků. Jsou uvedeny na trhu dostupné druhy prostředků s vysvětlením jejich funkce, s důrazem na správnou volbu a správné použití a podmínky skladování.

Výuka je zakončena zkouškou.

Sylabus předmětu

 • Vymezení oboru, klasifikace a označování zdravotnických prostředků, legislativa, číselník VZP
 • Poukazy na zdravotnické prostředky
 • Obvazový materiál a náplasti
 • Tradiční a moderní krytí ran
 • Prostředky pro inkontinentní pacienty
 • Stomické pomůcky
 • Ortopedicko-protetické pomůcky
 • Prostředky pro kompresivní terapii
 • Optické pomůcky
 • Respirační a inhalační pomůcky
 • Prostředky pro diabetiky
 • Kompenzační pomůcky pro tělesně postižené
 • Ortopedická obuv
 • Pomůcky pro měření krevního tlaku a teploty, antidekubitní pomůcky
 • Nespecifikované pomůcky: rukavice, pinzety, lékárničky, odsávačky, …..

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS