Základy zdravotní péče

Primárním cílem předmětu je pomoci studentům překlenout přestup od teoretických předmětů k oborům více sepjatým se zdravotní péčí – tj. k farmakoinformatice, klinické farmacii , farmaceutické péči a lékárenství. V navazující rovině by měli pochopit význam klinické farmacie, farmaceutické péče a lékárenství pro rozvoj farmacie orientované na pacienta. Při ukončení tohoto předmětu by studenti měli zvládnout orientaci v základních principech zdravotnického systému a roli jednotlivých zdravotnických profesí, pochopit princip dokumentace ve zdravotnictví a možnosti zapojení farmaceutické péče do zdravotnického systému.

Základní přehled zdravotnického systému. Seznámení se zdravotní péčí ve zdravotnických zařízeních, s náplní práce zdravotnických profesí, s možnostmi výkonu těchto profesí v návaznosti na potřeby a požadavky pacienta. Zdůraznění propojenosti a návaznosti zdravotní péče za účelem plnění konečného cíle: dosáhnout plného zdravotního potenciálu pro všechny a podporovat a chránit zdraví během celého života.

Sylabus předmětu

 • Zdravotnický systém v ČR.
 • Nemocniční péče - management pacienta, zdravotnická dokumentace.
 • Pracovníci ve zdravotnictví + ošetřovatelská péče.
 • Nemocniční lékárenství, veřejné lékárenství – příklady farmaceutické péče.
 • Možnosti samoléčení, příklady z několika vybraných okruhů - průjem, bolest, kašel...
 • Diagnostické a léčebné algoritmy a základní charakteristika nemocí u vybraných nosologických jednotek (arteriální hypertenze, vředová choroba, asthma bronchiale, diabetes mellitus). Charakteristika, diagnostika, symptomatologie a místo péče ve zdravotnickém systému.
 • Akutní stavy – symptomatologie, první pomoc, diagnostika.
 • Propedeutika klinické farmacie – charakteristika klinické farmacie a bariéry jejího rozvoje - příklady klinicko farmaceutického servisu.

Literatura

 1. Buriánek J: Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky, Linde Praha a.s.
 2. Suchopár, J. a kol. Volně prodejné přípravky v praxi lékárníka a lékaře, 3.vyd. Edukafarm spol.s.r.o., 2011. ISBN: 978-80-254-9212-3
 3. Vyhláška MZ č. 427/1992 o hospodaření s léky a prostředky zdravotnické techniky.
 4. Zákon týkající se zdravotnické dokumentace: novela zákona č. 20/1966 Sb.
 5. Zákon č. 265/2001 Sb. - platnost novely je od 1. srpna 2001.
 6. Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.
 7. Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
 8. Databáze AISLP.
 9. American College of Clinical Pharmacy, whttp://www.accp.com/pharm.php
 10. European Society of Clinical Pharmacy, http://www.escpweb.org
 11. www.sukl.cz
 12. www.vzp.cz
 13. www.apatykar.cz
 14. www.lekarnici.cz
 15. www.ipvz.cz

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS