Základy čínské fytofarmakoterapie

Disciplína rozebírá základní metody tradiční čínské fytoterapie (TCF), porovnává je na příkladech se schématy fytoterapie používané v klasické západní medicíně, všímá si kriticky rozdílu a možností dosažení terapeutického úspěchu. Rozebírá použití jednotlivých složek i multikomponentních směsí (tradičně osvědčených), používaných k získání rovnováhy v organizmu, rizik, které z jejich použití mohou vyplynout a informuje o stavu použití na teritoriu v EU a v ČR. Na závěr probírá atraktivní čínské rostliny (ca 25 rostlin), které jsou používány běžně a ve velkém měřítku v západní fytoterapii a všímá si vztahů k jejich použití v TCF.

Cílem předmětu je podat validní informaci o hranicích možností a reálné využitelnosti prostředků TCF zejména pro praktické terénní farmaceuty, kteří s těmito prostředky přicházejí v posledním období stále více do styku.

Sylabus předmětu

Filozofické základy TCM

 • učení o jin-jangu, učení o pěti prvcích,
 • učení o vnitřních orgánech, čchi,
 • krev a tělní tekutiny,
 • orgány a vztahy mezi nimi

Příčiny onemocnění

 • vnitřní,
 • vnější,
 • ostatní

Chorobné procesy

 • vznik nemoci, základní chorobné procesy,
 • řádné dráhy,
 • zvláštní dráhy, teze vrcholků a kořene

Diferenciální diagnostika

 • podle osmeré osnovy,
 • podle příčin onemocnění, čchi,
 • podle dalších kritérií (krve, tělních tekutin, zářičů, drah, orgánů)

Prevence a principy léčby, léčebné metody

 • Farmakoterapie kardiovaskulárního systému (látky s různou aktivitou, kardiotonika, antiarytmika, antihypertenziva, antianginální látky, antihypercholesterolemika),
 • Farmakoterapie nervového systému (myorelaxancia, sedativa, hypnotika, antikonvulziva, látky proti neurodegenerativním onemocněním (Alzheimerova choroba), analgetika, antipyretika, centrální stimulancia),
 • Farmakoterapie onemocnění zažívacího ústrojí (stomachika („Wind“ dispelling herbs), digestiva, antacida, antiulcerosa, laxativa, antidiarrhoika, antiemetika, cholagoga, tonika),
 • Farmakoterapie respiračních onemocnění (antitussika, expektorancia, antiastmatika),
 • Farmakoterapie onemocnění urogenitálního systému (diuretika, látky ovlivňující uterus, látky ovlivňující fertilitu),
 • Farmakoterapie onemocnění hematopoetického systému (látky ovlivňující tvorbu krevních elementů, imunostimulancia, imunosupresiva, hemostatika),
 • Farmakoterapie endokrinních onemocnění (látky ovlivňující metabolizmus štítné žlázy, látky ovlivňující činnost nadledvin, látky ovlivňující činnost slinivky),
 • Farmakoterapie infekčních onemocnění a invazních agens (látky s antibakteriálním, antivirovým a antifungálním účinkem, antiseptika a desinficiencia, látky ovlivňující HIV, antiprotozoika, anthelmintika, látky ovlivňující růst zhoubných novotvarů),
 • Farmakoterapie ostatních onemocnění (látky s protizánětlivými účinky, antirevmatika)

Rizika interakcí prostředků TCM s klasickými léčivy

Stav v terénu ČR, rizika

Vztah tradiční TCM k západnímu pojetí farmakoterapie

 • Vybrané čínské léčivé rostliny a jejich současné praktické použití

Literatura

 • Ando, Vl.: Klasická čínská medicína. Základy teorie. I. Svitání, Hradec Královéí 1995.
 • Ando, Vl.: Klasická čínská medicína. Základy teorie. II. Svítání, Hradec Králové 1996.
 • Ando, Vl.: Klasická čínská medicína. Základy teorie III. Svítání, Hradec Králové 1997.
 • Ando, Vl.: Klasická čínská medicína. Základy teorie IV. Svítání, Hradec Králové 1999.
 • Ando, Vl.: Klasická čínská medicína. Základy teorie V. Svítání, Hradec Králové 2001.
 • Sionneau, P., Gang, Lü: Terapie tradiční čínské midicíny. Díl 1. Svítání, Hradec Králové 2002.
 • Tang, W., Eisenbrand, G.: Chinese Drugs of Plant Origin. Springer Verlag, Berlin 1992.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS